2013-01-08 11:32:28

Еврейски ръкописи от ХІ век открити в Афганистан


Еврейската национална библиотека закупи от Афганистан фрагменти от древни еврейски ръкописи, датиращи от преди хиляда години. Новината бе публикувана на сайта на Библиотеката, според която става въпрос за документи с голямо историческо значение, които са допълнително доказателство за присъствието на еврейска общност на север от днешен Афганистан. Закупените от Библиотеката фрагменти, посочва агенция Мisna, са 29 и се смята, че са част от значителна група документи, намерени в склада на една синагога. Най-важният фрагмент сред закупените е страница с коментар на Библията (Исайя 34), който се приписва на равина от египетски произход Саадия Гаон, живял през Х век. Намерените фрагменти са от ХІ век и свидетелстват за присъствието в Афганистан на евреи, произхождащи от различни области на Персия и Арабия. „Зоната, където бяха намерени фрагментите, през Средновековието е била важен икономически, културен и политически център”, посочва директорът на библиотеката, Хагай Бен-Шамай. Според проучванията присъствието на еврейската общност е свързано с преминаващия от там „Път на коприната”, който е свързвал Китай с Европа. „По пътя – посочва Бен-Шамай – са били построени места за отдих от евреите за еврейските търговци, които с времето се превръщат в истински и същински общности”. До този момент единствените свидетелства за присъствието на тези еврейски общности са били местните източници. Ето защо тези ръкописи представляват първото красноречиво доказателство за дългото присъствие на евреите по тези места. Ръкописите, намерени в една пещера, са от различно естество: някои са от религиозен характер, други са договори и писма. Написани са на еврейски, арамайски, арабски и персийски език. Различни са и използваните азбуки, като част от тях са написани на така наречената „вавилонска” система на вокализация, често срещана сред евреите в Багдад.

svt/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.