2013-01-07 14:21:10

Påven: En biskop måste vara modig


(07.01.2013) Enligt en tradition som inleddes under salige Johannes Paulus II:s pontifikat, vigdes fyra män till biskopar under Mässan på trettondagen i Peterskyrkan: Angelo Vincenzo Zani, sekreterare i Kongregationen för katolsk utbildning, Fortunatus Nwachukwu , den apostoliska Nuntien i Nicaragua, Georg Ganswein, påvens personliga sekreterare och prefekt för det påvliga hushållet, samt Nicolas Thevenin, även han ett apostoliskt sändebud inom den Heliga stolens diplomati. Alla fyra upphöjdes till ärkebiskopar. Efter att man hade sjungit Veni Creator, presenterade prefekten för biskopskongregationen, kardinal Marc Ouellet de utvalda, som fick svara påven om de var villiga att acceptera och fullgöra de skyldigheter som ämbetet kräver.

I sin predikan reflekterade påven om vad de tre vise männen kan lära oss om karaktären hos den ideala biskopen. "Dessa män som vandrade mot det okända var", sa påven, "i vilket fall som helst, män med ett rastlöst hjärta - män som drevs av en rastlös strävan efter Gud och världens frälsning. De var fyllda med förväntan", sa han, "de var inte nöjda med sin säkra inkomst och sin respektabla position i samhället. De letade efter något större." Påven fortsatte med att tala om de utmaningar som en biskop står inför i dag, och de dygder som han behöver äga för att möta dessa utmaningar. Han talade om ödmjukhet i tron, om att dela kyrkans tro genom alla tidsåldrar, som ständigt kommer att vara i konflikt med den rådande visdomen hos dem som klamrar sig fast vid vad som verkar säkert. Han sa, "Den som lever och förkunnar kyrkans tro är på många punkter i otakt med det rådande tänkesättet, även i vår egen tid.”

"Modet att motsäga det rådande tänkesättet är särskilt angeläget för en biskop i dag", sa Benedictus XVI. "En biskop måste vara modig."

Påven avslutade med löften om alla de troendes böner för de nya biskoparna, att Herren alltid må ge dem mod och ödmjukhet i tron, och bad Maria, som visade världens nya kung för de vise männen, som en kärleksfull mor, att visa Jesus Kristus även till de nya biskoparna, och att hjälpa dem att bli ledsagare på vägen som leder till honom.
All the contents on this site are copyrighted ©.