2013-01-05 13:13:43

Проповед от отец Йоан Хаджиев за празника Богоявление: За да срещнем Исус трябва да изоставим човешката "сигурност"


"Дойдохме от Изток да се поклоним на царя" (Матей 2, 1-12) RealAudioMP3

За празника Богоявление литургията ни предлага откъса от евангелието според Матей в който се разказва за пристигането на Мъдреците в Ерусалим. Те се обръщат към жителите на Ерусалим с питайки ги:Къде е родилият се Цар Иудейски? Защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним”. Тези думи предизвикват смут в цар Ирод и цял Ерусалим. Коментар от отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани, специализант по каноническо право в Папския Грегориански университет в Рим: RealAudioMP3

*****
Скъпи братя и сестри,

Още от самото си рождение, Месията е отхвърлен от своя народ, а приет от езичниците, представени тук от Мъдреците. Появата на Исус предизвиква наистина големи контрасти. Мъдреците, които не принадлежат на избрания народ, са внимателни към Божиите вдъхновения и тръгват на път, за да търсят и намерият Царя на юдеите и да Му се покланят. Това е едно пророчество за обръщането на езичниците и присъединяването им към новата Христова Църква.

От друга страна, реакцията на религиозните водачи на евреите е изключително трагична. Тяхната вяра в Месията, който ще дойде да спаси Своя народ и който е предречен толкова пъти от пророците, претърпява пълно корабокрушение. Целият Ерусалим e изтръпнал при вестта за нов цар, знаейки за жестокостта на цар Ирод и за неговата непреклонност към всеки съперник за трона му. Интересно е да се отбележи, че титлата "Цар на юдеите", използвана от мъдреците, ще бъде използвана десетилетия по- късно от Пилат за надписа на Кръста, за да мотивира присъдата на Исус.

Днешното Евангелие ни припомня голямата истина, че да срещнем Исус, трябва да тръгнем, да изоставим нещата, които ни дават „сигурност”, за да влезем в контакт със Спасителя. Този, който е прекалено сигурен в човешките си убеждения и се затваря за Божиите вдъхновения, рано или късно пропада във вярата си и пропуска срещата с Исус.

Отец Йоан ХаджиевAll the contents on this site are copyrighted ©.