2012-10-23 14:45:18

Pastoralno pismo vietnamskih škofov ob letu vere


VIETNAM (torek, 23. oktober 2012, RV) – Vietnamski škofje so leto vere pospremili s pastoralnim pismom. V njem vernike spodbujajo k ponovnemu odkritju veselja vere, da bi si tako bolj zavzeto prizadevali za novo evangelizacijo; da bi oznanjali evangelij tudi 93 odstotkom Vietnamcev, ki Gospoda še ne poznajo; da bi evangeljskega duha vnašali v vsa življenjska okolja; in da bi prispevali h gradnji zdrave družbe, skladne z evangeljskimi vrednotami in vietnamsko kulturno tradicijo.

Škofje v pismu opozarjajo, da je vera v nekaterih primerih med vietnamskimi katoličani postala navada brez osebnega prepričanja, ki bi navdihovalo pomembne življenjske odločitve. V drugih primerih pa je vera omejena na čustven dejavnik, navadno moralno in obredno spoštovanje predpisov. Zato je v občestvu z vesoljno Cerkvijo leto vere tudi za člane božjega ljudstva v Vietnamu primerna priložnost, da svojo vero okrepijo, da spremenijo svoje življenje in se vrnejo h Gospodu, edinemu Zveličarju sveta. Toda prava vera, kot navajajo škofje, obsega več razsežnosti. Biti mora v celoti potrjena v osebnem prepričanju ter obhajana v liturgiji, posebej v evharistiji, ki je izvir in vrhunec krščanskega življenja. Poleg tega jo je potrebno udejanjati v življenju, ki naj bi bilo skladno z vsebino oznanjenega. To je tudi razlog, zakaj Benedikt XVI. spodbuja k študiju in poglobitvi vsebine vere, kot jo navaja Katekizem katoliške Cerkve in tudi dokumenti drugega vatikanskega koncila.

A leto vere je hkrati priložnost, da bi ponovno odkrili zgodovino krščanstva v Vietnamu. Škofje na tem mestu spominjajo na zgled vietnamskih mučencev. Le-ti vse kličejo k pričevanju vere v svojem vsakdanjiku, in sicer zlasti preko dejavne ljubezni. Pismo se nato obrača na duhovnike, redovnike in redovnice ter katoliške družine. Prve opozarja, da je vzgoja za vero osrednja naloga duhovniškega poslanstva. Redovnike in redovnice nato spominja, da je njihova prva naloga pričevati o veri preko posvečevanja njihovega življenja Bogu. Starše pa škofovsko pismo opominja, da je bila družina vedno zibelka posredovanja krščanske vere, šola, v kateri se otroci naučijo prvega katekizma.

Audio: RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.