2012-09-28 14:53:43

De nordiska biskoparnas möte i Reykjavik


(26.07.2012) Mellan den 14 och den 20 september gick den Nordiska biskopskonferensens höstsession av stapeln i Reykjavik. Två gånger om året samlas biskoparna från de 5 nordiska länderna Norge, Sverige, Finland Danmark och Island.

I sitt pressmedelande skriver biskoparna att man i den katolska katedralen Kristus Konungen inledde ”Trons År” i biskoparnas närvaro den 16 september, även om den officiella invigningen sker den 11 oktober. I sin predikan uppmuntrade ordförande för biskopskonferensen, biskop Anders Arborelius de troende till att vittna om sin tro, att växa i tron och inspirera andra.

Den 16:e September gjorde biskoparna tillsammans en vallfärd till Skálholt, som är ett av den medeltida kyrkans säten i Island, för att där fira den heligeThorlak, Islands skyddshelgon.

Vi läser även att biskoparna ämnar ta aktiv del i den nya evangelisationen och publicera sina bidrag på olika språk i regionen. Under mötet tog Islands president Olafur Ragnar Grimsson emot biskoparna, den 18:e september. Presidenten talade om sin audiens hos den Helige Fadern i Rom 2011, och visade stort intresse för den katolska kyrkan i de olika nordiska länderna.

I de 5 nordiska länderna finns det cirka 60 prästkandidater och biskoparna har beslutat att bygga upp ett starkare samarbete med rektorerna vid seminarierna i Danmark, Sverige, Finland och Norge, genom att grunda en rektorskonferens. Seminaristerna har hitintills läst i Rom eller i ett annat europeiskt land, men för första gången sedan medeltiden kan man läsa katolsk teologi vid universitet i de nordiska länderna.

Vi läser vidare i pressmeddelandet att man beräknar att ett hundratal ungdomar ska delta vid Världsungdomsdagen i Rio de Janeiro i juli 2013. Stockholms, Köpenhamns och Reykjaviks biskopar kommer att följa med ungdomarna på resan.

För Biskop Gerhard Schwenzer, som tidigare var biskop i Trondheim (1974 - 1983) och i Oslo (1983-2005) var detta hans 75:e plenarsammanträde.

Slutligen gör de nordiska biskoparna en appell för Mellanöstern i sitt pressmeddelande:
"Varför så mycket fasa? Varför så många döda?" Det var påven Benedictus XVI:s ord när han besökte Libanon nära den syriska gränsen. Han var där för att främja förlåtelse och försoningen, och han berörde många människors hjärtan, inklusive vårt. Må hans modiga initiativ för fred vara fruktbart.

Vi beklagar det "permanenta tillståndet av förtvivlan" och det ständigt ökande antalet offer. Vi vill vädja till de ansvariga av nationerna och de internationella organisationerna att få ett omedelbart slut på striderna i Syrien. Parterna i konflikten måste ingå en verklig och meningsfull dialog.

Genom vår solidaritet och våra böner för en omedelbar fredlig och bättre framtid, förenar vi oss med alla män och kvinnor av god vilja, oavsett vilken religion de tillhör.

Underteckanr gör alltså de nordiska biskoparna Anders Arborelius OCD, biskop Czeslaw Kozon, biskop Bernt Eidsvig, biskop Berislav Grgic, biskop Teemu Sippo, biskop Peter Bürcher och biskop Gerhard Schwenzer.


All the contents on this site are copyrighted ©.