2012-09-28 16:38:43

Budskap från biskoparna i Nicaragua till folket, inför de kommande kommunvalen.


(28.09.2012)
Från biskopskonferensen i Nicaragua sänds ett budskap som inbjuder alla att ta de kommande kommunalvalen på allvar. "Landets politik domineras nu av myndigheter som styr på ett enväldigt sätt och missbrukar sin makt. Det finns en omåttlig önskan att bevara den makten och lagar manipuleras och grundläggande principer för en rättsstat förstörs.”

Presskonferensen där budskapet presenterades hölls i Matagalpa. Biträdande biskop i Managua Silvio Baez, läste där en del av budskapet som hämtats ur Lukas evangelium: "Jesus fördömer detta sätt att uppfatta och utöva auktoritet i samhället, eftersom det skapar en atmosfär av konfrontation. Maktutövande och att till varje pris behålla makt leder till diktatur, manipulering av samveten, korruption, orättvisor, laglöshet och våld."

Med tanke på de kommunala valen som ska hållas inom kort, den 4 november, skriver biskoparna: "Detta är ett tillfälle att fundera hur makten och hur politiken utövas för närvarande i Nicaragua." Biskopskonferensen kritiserar även oppositionspartierna för interna dispyter och förolämpningar "som inte är av demokratiska skäl, utan söker fler maktpositioner och personliga ambitioner." Texten fortsätter: "Dessa parter har misslyckats med att tolka befolkningens känslor och de lyckas inte förnya partiledare. De erbjuder inga nya klara politiska strategier vilket skulle kunna leda till en nationell utveckling."

I slutet av brevet, påminner biskoparna oss att "Varje medborgare bör vara medveten om, att oavsett vad du bestämt om kommunalvalet, är det din rätt och skyldighet att delta i uppbyggandet av samhället. Inte bara genom att ta sitt sociala ansvar och ta ansvar för familj och arbete men även genom att aktivt engagera sig i det offentliga livet.”
All the contents on this site are copyrighted ©.