2012-09-27 14:05:13

Msgr. Tommasi: mödra- och barndödligheten beror inte på att abort är otillåtet


(27.09.2012) ”Alltför stor uppmärksamhet på abort när man talar om att motarbeta mödradödlighet och barnadödlighet”. Den Heliga Stolens ständige observator Vid FN, Msgr. Silvano M. Tommasi sparade inte på orden när han på måndagen talade i Geneve vid den 21:a sessionen av de Mänskliga Rättigheternas råd. På schemat stod Wiendeklarationen från 1992 och ett konkret handlingsprogram.

Wiendeklarationen uppmanar staterna att lägga "särskild prioritet på att minska barna-och mödradödligheten. WHO:s statistik de senaste 20 åren rapporterar att en minskning har skett, men att siffran fortfarande hög – under år 2010 dog 287.000 kvinnor i samband med förlossningen.

Det Msgr. Tommasi vill påpeka med sitt anförande är att WHO:s rapport och även FN:s råd för mänskliga rättigheter använder sig av ”tvetydiga termer och tvivelaktiga argument”. "För det första att mödradödligheten är ett resultat av diskrimineringen av kvinnan och ett förnekande av hennes mänskliga rättigheter, inklusive den om sexuell och reproduktiv hälsa. Istället på att fokusera på de verkliga anledningarna till mödradödligheten vid förlossning: som är blödning, infektioner, havandeskapsförgiftning, och bristande hälso-infrastrukturer, utbildad vårdpersonal, medicinsk och kirurgisk utrustning osv, ges en partisk bild av att det är bristen på säkra abortstrukturer som ligger bakom problemet. Denna obalanserade uppmärksamhet på sexuell och reproduktiv hälsa döljer de komplexa och underliggande orsaker till mödradödlighet.”

”Rapporten verkar alltså ge större vikt till att avsluta ett fosters liv istället för att framhäva de brådskande åtgärder som krävs i syftet att rädda livet på både mödrar och barn”, sa Msgr. Tommasi och underströk att ”den Heliga Stolen aldrig kan främja abort eller en politik som gynnar abort. Dessutom anser inte den Heliga stolen "att abort ingår i reproduktiv hälsa eller reproduktiv hälsovård, eller godkänner någon form av lagstiftning som ger juridiskt erkännande till abort", vilket är själva motsatsen till mänsklig rättigheter.”

Ärkebiskopen fortsätter med att belysa rapportens ”ogrundade och bristande bevis på att det är avsaknaden av så kallad laglig abort i ett land som är orsaken till mödradödlighet. Det finns dock bevis på det motsatta: Under 2008 hade tre länder där abort är lagligt: Guyana, Etiopien och Nepal, ett betydligt högre antal mödradödlighet per 100.000 födslar, än tre länder i samma regioner som inte tillåter abort.”

Msgr. Tommasi avslutar sitt anförande med att belysa en annan aspekt av denna fråga, nämligen föräldrarnas roll och rätt att uppfostra och undervisa sina barn i sexuell och reproduktiv hälsa och familjeplanering. Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna erkänner att ”Föräldrarna har en företrädande rätt att välja den undervisning, som skall ges åt barnen" (artikel 26,3). Den Heliga Stolen anser att "föräldrarna alltid måste vara fria att lära sina barn de värden som reflekterar deras tros arv, värderingar och kultur, på ett ansvarsfullt sätt. Detta är ett företräde som tillhör föräldrarnas rättigheter, och som gäller före både nationella planer och detta råd för mänskliga rättigheter. Man kan inte kringgå och ignorera föräldrarns rättigheter", avslutar Msgr. Tommasi.
All the contents on this site are copyrighted ©.