2012-09-26 13:45:55

Påvens onsdagsaudiens: Den kristna bönen i liturgin


(26.09.2012) Vid onsdagens allmänna audiens tog Påven Benediktus XVI som vanligt emot troende och pilgrimer för att hålla sin trosundervisning. Påven höll idag sin audiens på Petersplatsen, dit han reste över dagen från sitt residens i Castel Gandolfo. Under det senaste året har temat på onsdagsaudienserna varit ”Den kristna bönen” med Bibeln som källa, men idag sa Påven:

”Då vi nu i flera veckor har fokuserat på vad de Heliga Skrifterna har lärt oss om bön ska vi nu vända oss till en annan värdefull källa för bön nämligen liturgin. Det grekiska ordet liturgi betyder ”arbete som utförs av folket för folket”.

Här talar vi om att detta folk är Guds folk som har sin källa i Kristus. Ett folk som inte existerar av sig själv och som inte är bundet sinsemellan av blodsband eller ursprung men som har blivit till genom Påskens Mysterium. Liturgin är också Guds verk. Såsom det Andra Vatikankonciliet säger, är det med hjälp av liturgin Kristus, vår frälsare och överstepräst fortsätter arbetet med vår frälsning i, med och genom kyrkan. Detta är det stora underverket som är liturgi: Gud handlar, medan vi fångas upp av hans agerande.”

”Konciliet inledde sitt arbete med att diskutera liturgin, med rätta, för liturgin påminner oss om Guds primat. Det grundläggande kriteriet för detta är liturgins inriktning på Fadern vars samlade kärlek kulminerar i hans Sons död och uppståndelse. Det är i liturgin som vi lyfter våra hjärtan och öppnar oss för Guds Ord då vi tillsammans samlas i bön som stiger i oss som riktas till Fadern, genom Sonen, den helige Anden.”

Avslutningsvis hälsade Påven till de engelskspråkiga pilgrimerna och bland andra ville han särskilt hälsa till pilgrimer från Danmark, Norge och Sverige med orden ”Till alla er åberopar jag Guds välsignelse i glädje och frid.”
All the contents on this site are copyrighted ©.