2012-09-26 12:29:26

Kardinal Gracias: Asien har mycket att ge till den universella Kyrkan


(25.09.2012) Kardinal Gracias som är ordförande i den indiska biskopskonferensen blir en av de tre asiatiska medlemmarna i biskopssynoden som skall hållas i Vatikanen från den 7 till 28 oktober med temat ”Den nya evangeliseringen för överföringen av den kristna tron”. På frågan som missionsnyhetsbyrån AsiaNews ställde honom om hur han reagerade för sin utnämning till Synoden svarade kardinalen: ”Med stor ödmjukhet. Det är en ära för mig att tillhöra den universella Kyrkan och årets tema är mycket viktigt. Det är ett tillfälle för att förstå vad som händer omkring oss, genom visheten hos många framträdande biskopar och experter från hela världen.

Såsom generalsekreterare i de asiatiska biskoparnas förening, FABC, representerar jag Asien och Indien. Såsom jag alltid har sagt har Asien mycket att lära, men även mycket att ge till den universella Kyrkan: en stark spiritualitet, kontemplationen, familjens betydelse. Det är fundamentala värden som vi omsorgsfullt beskyddar och som måste förstärkas, bevaras och delas med hela Kyrkan. Idag står de asiatiska samhällena inför nya utmaningar och möjligheter som aldrig har upplevts i människans historia. Det är viktigt att förstå hur de asiatiska ungdomarna skapar nya underkulturer”.

På frågan om vilket bidrag Asien kan ge till den nya evangeliseringen svarade kardinalen att ”På vår kontinent har många av världens största religioner grundats och den är vaggan för några av de äldsta kulturerna. Samtidigt är Asien en ung kontinent. Vår avhållne Johannes Paulus II definierade Asien såsom en ung kontinent och Indien såsom ett ungt land. De nya generationerna, d.v.s. omkring en miljard personer, är vår styrka. Det är nödvändigt att dessa hör och mottar Guds ord. Därför måste vi koncentrera oss på hur vi skall överföra budskapet.

Johannes Paulus II sa att den nya evangeliseringen skall vara ny i dess iver och dess metoder. Detta är det rätta ögonblicket, för folk vill återföra Gud i centrum av sitt liv och i samhället. Och för oss präster är det ögonblicket för att tillgodose detta behov. Återföra Gud i landets, människornas, familjens och samhällets liv - detta är den verkliga nya evangeliseringen som Indien, Asien och hela världen är i behov av.

Genom att ägna Synoden åt den nya evangeliseringen gjorde Benedictus XVI ett profetiskt val och för Asien är detta möte en stor gåva. I det civila samhället i Indien råder det stor orolighet som endast Guds frid kan befria det från. Inför Synoden kommer Kyrkan i Indien att hålla en bönedag och jag kommer att be alla kloster att be framförallt under dagarna för vårt möte”.All the contents on this site are copyrighted ©.