2012-09-24 15:12:06

Kardinal Scola invigde skola i Milano


(24.09.2012) Ärkebiskopen av Milano, Kardinal Angelo Scola invigde i morse en skola i Milano i vilken man ska forma ungdomar socialt och politiskt. Skolan kallas "Ge kejsaren det som tillhör kejsaren." Kardinalen säger att vittnesbörd, kompetens, kommunikation om sanningen är de tre faktorer som kännetecknar den kristnes politiska tjänst. I en värld som lider av att den alltid har sig själv som referenspunkt och av dominanta globala krafter, erbjuder Kardinal Scola utbildning för unga i socialt och politiskt engagemang. Man vill tala om personen i sin helhet, med de grundläggande värdena inom kyrkans lära. Problemet med politiken idag är fragmenteringen i sakfrågor och att egenintresset väger tyngre än synen på det gemensamma bästa.
All the contents on this site are copyrighted ©.