2012-09-22 19:54:04

Påven: Försvara livet och äktenskapet i Frankrike


(22.09.2012) Kyrkan är kallad att försvara familjen och äktenskapet från alla möjliga förvrängningar av deras sanna natur, sa Benedictus XVI på fredagen, då han välkomnade den första gruppen av biskopar från Frankrike som är i Rom på deras Ad Limina besök.

Gruppen från västra Frankrike - ledd av kardinal Jean-Pierre Ricard - togs emot av påven i Castel Gandolfo, som fokuserade sitt tal på den roll som lekmän har i kyrkans liv samt risken för en alltför stor "byråkratisering "av stiften.

Han uppmanade prelaterna att försvara familjen, som idag hotas av felaktiga föreställningar om människans natur. "Försvarandet av liv och familjen i samhället - sa påven - är inte bakåtsträvande, utan snarare profetiskt" eftersom det bidrar till att "främja de värden som möjliggör människans fulla utveckling skapade Guds avbild".

Påven citerade Sacramentum Caritatis, och sa. "Det goda som kyrkan och samhället som helhet förväntar sig av äktenskapet och familjen grundad på äktenskapet är så stort att det kräver ett fullständigt pastoralt engagemang i detta område." Äktenskapet och familjen, tillade han, "är institutioner som måste främjas och försvaras från alla möjliga förvrängningar av deras sanna natur, eftersom allt som är skadligt för dem är i själva verket skadligt för människors samexistens som sådan".

Benedictus XVI fokuserade också på livet i den kristna gemenskapen och påpekade att "lösningen på stiftens pastorala behov" inte kan begränsas till "organisatoriska frågor".

"Det finns en risk - observerade han – att överbetona effektiviteten som resulterar i en slags byråkratisering av själavården som fokuserar på strukturer, organisationer och program, som kan bli självrefererande för den exklusiva användningen av medlemmarna i dessa strukturer". Detta, tillade han, kommer att ha liten effekt på de kristna som inte praktiserar sin tro regelbundet." Evangelisation, varnade han, kräver att vi börjar "från ett personligt möte med Herren, en dialog rotad i bönen."

Påven vände sedan sin uppmärksamhet till lekmännen som är kallade att utföra stora uppgifter i kyrkan: "Vi måste uppmuntra respekten för skillnaden mellan alla troendes gemensamma prästerskap och prästämbetet bland dem som har vigts till präster." Det är en skillnad som inte bara är en gradvis skillnad, men som är en skillnad i själva deras natur. Därför, sa han, "måste trohet inför tron såsom den undervisas av läroämbetet uppmuntras och bekännas av hela kyrkan." Det är viktigt, sa han, att samarbetet mellan lekmän och präster "alltid sker inom ramen för den kyrkliga gemenskapen omkring biskopen som är dess garant."

Slutligen erinrade Benedictus XVI om sitt apostoliska besök i Frankrike år 2008. Ett besök, underströk han, som syftade till att betona landets kristna rötter som ger en solid grund för att stödja insatser för att den nya evangelisationen.
All the contents on this site are copyrighted ©.