2012-09-21 17:02:03

Ärkebiskop Mamberti om kärnfysik


(21.09.2012)Vatikanens utrikessekreterare ärkebiskop Dominique Mamberti uttalar sig vid Internationella atomenergiorganets generalkonferens i Wien. Han uppmanar till avskaffning av kärnkraft och till att använda radioaktiv energi till fredliga ändamål och för mänsklig utveckling. Det finns en kärnteknologi för livet och en kärnteknologi för döden, säger han och fortsätter: Det räcker inte med modernisering eller demontering av kärnteknologin utan inom detta område behövs en fredskultur som baseras på rättigheter och respekt för det mänskliga livet. Inför konferensen har sekreterare för förbindelser med stater analyserat ett antal specifika frågor som rör teman som ”nukleär terrorism” och ”nukleär svart marknad”. Och hur man sedan arbetar med säkerheten på dessa plan. Mamberti vill klart betona att världens säkerhet inte kan hänga på kärnvapen.

Biskopen betonar att Den heliga stolen ser vikten av ett samarbete, för att tillsammans skydda miljön och mänsklighetens framtid som Skaparen har anförtrott oss.

Vad gäller positiva sidor av kärnfysiken talar han om att hälften av de patienter som har fått diagnosen cancer skulle kunna dra nytta av strålbehandling, men betonar att det bara kan ges i i-länder då u-länder har brist på teknisk utrustning.

Kärnvapen är inte till någon hjälp för att möta hot som fattigdom, hälsa, klimatförändringar, terrorism och transnationell brottslighet. Han säger att bioteknik och kärnfysik inte enbart får värderas i pengar. Det måste först och främst undersökas ordenligt såväl vetenskapligt som etiskt. Vi måste undvika att de blir en fara för jordens framtid.

 
All the contents on this site are copyrighted ©.