2012-09-19 16:08:42

Intervju med Vatikanens finansiella rådgivare Rene Bruelhart


(19.09.2012) Två veckor in i sitt nya jobb som finansiell rådgivare till Vatikanen, talade den 40-åriga schweiziska advokaten, Rene Bruelhart till Vatikanradion om arbetet som ligger framför dem.

Han är utsedd till att vara en rådgivare till Vatikanstaten i "alla frågor som rör bekämpningen av penningtvätt och att motverka finansieringen av terrorism". Han var tidigare chef för Liechtensteins Financial Intelligence Unit (FIU).

Rene Bruelhart anställdes som en del av Vatikanens "tydliga förpliktelse" att svara på rekommendationerna i en rapport från Moneyval, en avdelning inom Europarådet, som offentliggjordes den 18 juli.

På frågan om hur annorlunda hans arbete är här i Vatikanen, jämfört med sin erfarenhet från andra länder svarar han på tyska: ”Jag tror att det finns många skillnader. Det är en stat som många andra, även om det kan finnas skillnader i sina strukturer. Men jag tror den största skillnaden i Vatikanens fall är det faktum att när man arbetar för ett annat land, eller en finansiell marknad, arbetar du i slutändan för deras rykte”. I vårt fall, säger han, är det som räknas mest "det goda". ”Faktum är att om vi betraktar den Heliga Stolens funktion och position på global nivå - dess betydelse och frågan om moraliskt ansvar som är i fråga här – går vår uppgift mycket längre.”

En viktig fråga är hur Vatikanen uppfattas i den internationella finansiella världen men Rene Bruelhart understryker att Vatikanen ”inte är ett finansiellt centrum: Jag tror att vi måste förtydliga detta, en gång för alla. Även om vissa medier hävdar motsatsen, tillsammans med alla de "myter" som sänds ut som sanna: det är, till viss grad, medias natur ... Jag föredrar att prata med fakta, och det är ett faktum att Vatikanen inte är ett finansiellt centrum. Vad som är ett faktum är dock att finansiella transaktioner utförs här i Vatikanen, i ganska tydliga sammanhang. Och det är också ett faktum att under de senaste åren har det skapats strukturer för att bekämpa missbruk. Nu måste vi stärka dessa strukturer.”

Han avslutar med att säga att det är viktigt att se till att globala internationella normer och internationellt och nationellt samarbete fungerar, särskilt på lång sikt. ”Utan tvekan kommer detta att vara en av de viktigaste aspekterna av mitt jobb.”
All the contents on this site are copyrighted ©.