2012-09-14 19:20:29

Påven undertecknar den postsynodala uppmaningen ”Ecclesia in Medio Oriente”: Frukta inte, kyrkor i Mellanöstern!


(14.09.2012) Klockan 17:00 svensk tid reste påven till den grekisk-melkitiska basilikan St.Paul för att underteckna den apostoliska uppmaningen ”Ecclesia in Medio Oriente”. I röda och vita skrudar och väl till mods i denna vackra helgedom log Benedictus XVI när patriarken Laham välkomnade honom på tyska för att fira denna viktiga händelse tillsammans, på festdagen för det Heliga korsets upphöjelse.

Bysantinska melodier fyllde ceremonin i den kända basilikan St Paul – som är en katolsk helgedom av östlig rit som speglar en gammal bysantinsk tradition i sin interiör med dess rikt förgyllda mosaiker och dekorerade kupoler och absider. Den är en mindre kopia av Hagia Sofia i Istanbul och byggdes mellan 1947 och 1962. Basilikan är en del av ett större komplex som också innefattar ett större seminarium. När han kom till denna plats, kunde påven också se det svepande segelliknande taket till den maronitiska basilikan, Vår Fru av Lebanon, som ligger mycket nära St.Paul och där hans företrädare, Johannes Paulus II kallade detta land för ett "budskap" i Mellanöstern.

Undertecknandet av den apostoliska uppmaningen Ecclesia in Medio Oriente markerar en milstolpe för den Katolska kyrkan i Libanon vars troende representerar en majoritet av de kristna som utgör lite mindre än hälften av Libanons fyra miljoner invånare. Den grekisk-melkitiska och maronitiska kyrkan är bara två av sex olika östliga riter som är i gemenskap med Rom i Mellanöstern. Och patriarkerna och biskoparna i fem av dessa var närvarande för att bevittna undertecknandet av detta historiska dokument som påven har kallat för en "färdplan" för de kristna under många år framöver.

”Tack vare Försynen”, sa påven i sitt tal, ”sker denna händelse på festdagen för det Heliga korsets upphöjelse, en festdag som har sitt ursprung i öst år 335, efter invigningen av uppståndelsens basilika som byggdes över Golgata och vår Herres grav av kejsaren Konstantin den store, som ni vördar som helgon. En månad från och med nu kommer vi att fira sjuttonhundraårsdagen av Konstantins Chi-Rho-vision, som strålande i den symboliska natten av hans otro och som åtföljdes av orden: "I detta tecken ska du segra". Senare undertecknade Konstantin ediktet i Milano och gav sitt namn till Konstantinopel. Det förefaller mig att den Post-Synodala Uppmaningen kan läsas och förstås i ljuset av denna högtid tillägnad det Heliga korsets upphöjelse, och i synnerhet mot bakgrund av Chi-Rho, de två första bokstäverna i det grekiska ordet "Christos". Genom att läsa den på detta sätt leder det till en förnyad uppskattning av kyrkans och varje döpt persons identitet, och är samtidigt en kallelse att vittna i och genom kommunion.”

”Ecclesia in Medio Oriente gör det möjligt att ompröva det nuvarande för att se framtiden med Kristi ögon. Genom dess bibliska och pastorala orientering, dess uppmaning till en djupare andlig och ecklesiologisk reflektion, dess uppmaning om liturgisk och kateketisk förnyelse, och dess kallelse till dialog, utpekar uppmaningen en väg att återupptäcka det väsentliga på: att vara en Kristi lärjunge även i svåra och ibland smärtsamma situationer som kan leda till frestelsen att ignorera eller glömma korsets upphöjelse. Det är här och nu som vi är kallade att fira kärlekens seger över hatet, förlåtelsen över hämnden, tjänstgöringen över dominansen, ödmjukheten över stoltheten och enigheten över splittringen.”

"Frukta inte, du lilla hjord" (Luk 12:32) och kom ihåg löftet till Konstantin: "I detta tecken ska du segra!" Kyrkor i Mellanöstern, frukta inte, ty Herren är verkligen med er, till tidernas ände! Frukta inte, eftersom den universella kyrkan vandrar vid er sida och är mänskligt och andligt nära er! Det är med detta hopp och dessa uppmuntrande ord att vara trons aktiva budbärare genom er gemenskap och vittnesbörd, som jag på söndag kommer jag att överräcka den Post-Synodala Uppmaningen Ecclesia in Medio Oriente till mina ärevördiga broderpatriarker, ärkebiskopar och biskopar, samt till alla präster, diakoner, ordensmän och kvinnor, seminarister och alla lekmän.”

All the contents on this site are copyrighted ©.