2012-09-12 15:52:08

Sarajevo: krigets minne och fredens framtid


(12.09.2012) Ledare för katolska, ortodoxa, muslimska och judiska samfund framförde en trängande uppmaning om fred i den bosniska huvudstaden Sarajevo, som var skådeplatsen för de värsta grymheterna som begåtts i Europa sedan andra världskriget.

Bosnienkriget ägde rum mellan 1992 och 1995. De stridande parterna var landets tre största etniska grupper - ortodoxa serber, katolska kroater och muslimer – den senaste forskningen beräknar omkring 100 000 - 110 000 människor dödade och antalet flyktingar på över 2,2 miljoner. Relationerna mellan de tre största befolkningsgrupperna är fortfarande mycket svåra 20 år senare.

Det är därför som Sant'Egidio kommuniteten valde att i år hålla sitt årliga fredsmöte i staden Sarajevo.

Under det tre dagar långa Sarajevo mötet, som inleddes i söndags den 9 september, deltog cirka 300 religiösa ledare och tjänstemän, samt världspolitiker och företrädare för kulturlivet, i cirka 30 konferenser om teman som fattigdom, invandring, religion i Asien och Arabvärlden och dialogen mellan kristna och muslimer, allt under parollen "Att leva tillsammans är framtiden".

Mötets ordförande var Katherine Marshall, en professor vid Georgetown University, och en expert rörande frågor om religion, utveckling och humanitärt bistånd.

Professor Marshall berättade till Vatikanradion att alla lämnade mötet med en av känsla av ett stort hopp även om kriget fortfarande är ett smärtsamt minne i denna region. ”Sarajevo”, sa hon, ”är en dynamisk huvudstad med massor av butiker fulla av varor, men med krigets sår fortfarande märkbara på alla byggnader och med flera kyrkogårdar inne i staden: det är en kombination av ett nyktert minne av vad krig kan orsaka, men också ett stort hopp inför framtiden".

Professor Marshall sa också att det fanns en mycket stark känsla av gemenskap under mötet. Många av deltagarna, sa hon, har vandrat på det som Sant'Egidio beskriver som "fredens pilgrimsfärd", sedan 1986, då påven Johannes Paulus II sammankallade ledarna för alla världens stora religioner i Assisi. Varje år sedan dess har man organiserat denna sammankomst "i Assisis anda" som representerar en vilja att skapa fred i världen och föra detta budskap vidare".

Hon tillade att mötet underströk att fred handlar om rättvisa och erbjuder alla en möjlighet att blomstra i världen. Detta är en mycket bredare förståelse av vad fred är än vad man vanligtvis upplever under fredsmöten, påpekar hon.

Professor Marshall sa att påvens kommande resa till Libanon var mycket närvarande hos arrangörerna och deltagarna under detta möte.

När det gäller hennes framtida förhoppningar, sa hon att mötet var och är en möjlighet att bygga vidare på de vänskapsband och relationer som en solid och varaktig fred måste byggas på. ”Den mänskliga dimensionen är avgörande".

Denna kreativa insats att bygga fred kräver det aktiva deltagandet av alla religiösa ledare, men professor Marshall tillade att "det är också viktigt att media fångar essensen och budskapet och sprider det långt utöver detta möte".

Det finns också en känsla av att detta är ett viktigt steg för Bosnien-Hercegovina, där man har arbetat för att främja en fredlig yta, men där enorma sociala, ekonomiska och politiska problem fortfarande kokar under ytan.

"Det är uppenbart att bilden för Europa är en mycket komplex bild där det finns många osäkerheter om var Europa är på väg, men en utav de viktigaste budskapen är att den religiösa världen har mycket att bidra med i dessa frågor".

Professor Marshall nämner hennes specialområde som fokuserar på utvecklingens utmaningar. Det är ett område - sa hon - där kyrkan spelar en enorm roll.

Hon konstaterar att "världens religioner har synpunkter på praktiskt taget alla sociala, kulturella, politiska och ekonomiska utmaningar som världen står inför, och ändå finns det väldigt få effektiva plattformar där dessa synpunkter kan komma till offentligt uttryck. Den breda definitionen av vad fred är och kontinuitet från år till år gör att detta möte uttrycker dessa synpunkter mycket mer konkret än på andra håll".
All the contents on this site are copyrighted ©.