2012-09-12 15:48:02

Påven: Tio Budorden, vår väg till Gud


(12.09.2012) "Tio torg, för de tio budorden", är ett initiativ som anordnas av den Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan, som sponsras av det Påvliga rådet för främjandet av den nya evangelisationen. Händelsen lanserades i Rom, den 8 september, 2012, på Piazza del Popolo, och kommer att pågå under hela Trons år som pågår mellan 2012 och 2013. Initiativet omfattar tio andra italienska städer: Neapel, Verona, Turin, Palermo, Bari, Cagliari, Florence, Genua, Milano och Bologna.

På ett torg - eller en "piazza" – i var och en av dessa städer kommer man att tillägna en hel kväll åt andlig eftertanke, genom uppläsningar av poesi, sång och inlägg från välkända offentliga personligheter, troende och icke-troende, liksom teologer som talar om en av de tio budorden och dess relevans i vardagen.

På Piazza del Popolo i Rom var temat "Jag är Herren, din Gud", och klockan 22:07 sändes ett videobudskap från Benedictus XVI.

Nedan följer en översättning av påvens budskap. Originaltexten var på italienska:

Kära bröder och systrar!

Jag är glad över att kunna förlänga en hjärtlig hälsning till alla er som deltar under denna katekes i olika italienska städer om de tio budorden och följer initiativet "När Kärlek ger mening åt ditt liv ...". I synnerhet hälsar jag och tackar medlemmarna i den kyrkliga rörelsen Förnyelse i Anden, som organiserade detta lovvärda initiativ, med stöd av det Påvliga rådet för främjandet av den nya evangelisationen och den italienska biskopskonferensen.

Dekalogen för oss tillbaka till Sinaiberget, när Gud på ett särskilt vis stiger in i det judiska folkets historia, och genom detta folk, hela mänsklighetens historia, och skänker dem "tio budord" som uttrycker hans vilja, och som är en slags "etisk kod" för att bygga ett samhälle på i vilket förhållandet mellan förbundet med Gud, helig och rättvis, upplyser och ledsagar relationerna mellan folken. Och Jesus kommer för att uppfylla dessa ord, för att höja dem och sammanfatta dem i det dubbla kärleksbudet: "Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd ... Du skall älska din nästa som dig själv."(Jfr Matt 22:37-40).

Men låt oss fråga oss själva: vilken betydelse har dessa tio budord för oss i det nuvarande kulturella sammanhanget där sekularism och relativism riskerar att bli kriterierna för varje val och för detta vårt samhälle som verkar leva som om Gud inte fanns? Vi svarar att Gud begåvade oss med budorden för att utbilda oss om sann frihet och sann kärlek, så att vi kan vara riktigt lyckliga. De är ett tecken på Gud Faderns kärlek, på Hans önskan att lära oss urskilja gott från ont, sanning från lögn, rätt från fel. De är förståeliga för alla, eftersom de sätter grundläggande värderingar i konkreta regler och förordningar, genom att sätta dem i praktiken kan människan vandra på vägen mot sann frihet, som är en säker väg som leder till liv och lycka. Däremot när människan under livet ignorerar buden, fjärmar hon sig inte bara från Gud och överger alliansen med Honom, men hon distanserar sig från livet och varaktig lycka. Människan lämnad åt sig själv, likgiltig inför Gud, stolt över sin absoluta autonomi, avgudar så småningom själviskhet, makt, dominans, och förorenar relationen med sig själv och med andra och väljer de vägar som inte leder till liv, men till död. Historiens sorgliga erfarenhet, särskilt under det förra århundradet, är en varning till hela mänskligheten.

"När Kärlek ger mening åt ditt liv ...". Jesus uppfyller budordens väg med sitt kors och sin uppståndelse, han övervinner radikalt själviskhet, synd och död, med gåvan av sig själv för kärleken. Endast genom att välkomna Guds oändliga kärlek, genom att lita på Honom, genom att följa den väg som Han har utpekat, kan vi ge en djupare mening till livet och öppna upp en framtid fylld av hopp.

Kära vänner, jag hoppas att detta initiativ kommer att inspirera ett förnyat åtagande att vittna om att kärlekens väg som fastställs av budorden och som fulländades av Kristus är den enda vägen som kan göra våra liv, andras liv och våra samhällen fylligare, bättre och gladare. Må Jungfru Maria ledsaga er på denna vandring, medan jag förlänar min välsignelse.
All the contents on this site are copyrighted ©.