2012-09-11 16:31:28

Kyrkan i förstoringsglaset: seminarium för att hjälpa journalister tala om kyrkan


(11.09.2012) Ett 6 dagar långt seminarium på ett av de påvliga universiteten i Rom, Santa Croce, organiseras vartannat år för att erbjuds journalister över hela världen möjligheten att fördjupa sina kunskaper om kyrkan, för att underlätta för dem att skriva om kyrkorelaterade frågor.

Vatikanradion har talat med en av organisatörerna, Fader John Wauk, som är professor vid universitetet. Han berättar att mediatäckningens sätt har förändrats under de två senaste påvedömena. Medan man fokuserade mer på Johannes Paulus II:s person, är fokus inte lika stark på Benedictus XVI:s person. Det är därför vi idag snarare talar om mediebevakning av den katolska kyrkan och inte av påvedömet.

Fr. Wauk säger att seminariet i Rom erbjuder en utsiktspunkt för blivande journalister som vill se hela kyrkan ur olika synvinklar. Förutom att ge deltagarna diverse verktyg för att kunna stärka sin kunskaper erbjuder seminariet en rad djupgående analyser av specifika heta frågor som kyrkan idag står inför som interreligiös dialog, sociala och bioetiska frågor, sexualmoral och så vidare, samt arten och strukturen av den katolska kyrkan, dess organisation och dess roll i den internationella politiken.

Seminariet innefattar möten med företrädare för Vatikanstaten olika råd och statssekretariatet, samt den Heliga Stolens presstjänst.

På frågan "Hur viktigt är det för kyrkans idag att nyheter om kyrkan rapporteras på ett korrekt sätt? svarar fader Wauk: ”Det är viktigt för den katolska kyrkan att delta i media av alla slag. Vi är alla bekanta med den massmediala explosionen, och det betyder att information är mycket svår att kontrollera. En hel del av information är partiell, felaktig eller ur sitt sammanhang. Så vad vi försöker gör är att hjälpa journalister att få berättelsen rakt. Vanliga fel och misstolkningar är inte alltid en produkt av illvilja. Den katolska kyrkan är en mycket komplicerad institution och inte lätt att förstå vid första anblicken, särskilt för personer för vilka kyrkans historia är obekant. Seminariet vill underlätta medietäckningen av den katolska kyrkan i det snabba massmediala tempot.”
All the contents on this site are copyrighted ©.