2012-09-10 18:40:51

Påvens Angelus: Ett litet ord som sammanfattar Kristi mission


(10.09.2012) Ett mycket litet ord som sammanfattar Kristi mission på jorden stod i fokus under Benedictus XVI: s Angelusreflektioner denna vecka: "Ephphatha", som betyder "att öppnas” hämtad från söndagens evangelietext, Markus kapitel 7 som berättar om Kristi helande av den dövstumma mannen. Påven sa att Jesus "blev människa så att människan som blivit dövstum i sitt inre på grund av synden, skulle kunna höra Guds röst, kärlekens röst som talar till hans hjärta och lära sig att tala på kärlekens språk, att kommunicera med Gud och med andra".

Nedan en översättning av påvens Angelusreflektioner. Originaltexten var på italienska.

Kära bröder och systrar!

I hjärtat av dagens evangelium (Mark 7, 31-37) finns ett litet, men mycket viktigt ord. Ett ord som i sin djupaste mening sammanfattar hela Kristi budskap och verk. Evangelisten Markus skriver det på samma språk som Jesus uttalade det på, så att det är ännu mer levande för oss. Detta ord är "Ephphatha", som betyder "att öppnas." Låt oss titta på dess sammanhang. Jesus reser genom en region känd som "Dekapolis", mellan Tyrus och Sidons kust och Galileen, därför ett icke-judiskt område. De förde till honom en döv man, så att han kunde bota honom - tydligen hade hans berömmelse spridit sig så långt. Jesus tog honom avsides, rörde vid hans öron och tunga, och sedan såg upp mot himlen, med en djup suck sa, "Ephphatha", som betyder "att öppnas." Och strax började mannen höra och tala flytande (jfr Mk 7,35). Detta är då den historiska, bokstavliga, innebörden av detta ord: denna döva och stumma man, "öppnades" tack vare Jesu ingripande. Tidigare hade han varit stängd, isolerad, det var mycket svårt för honom att kommunicera, och hans helande var en "öppenhet" inför andra och världen, en öppenhet som med utgångspunkt från hörsel och talförmågan, involverade hela hans person och hans liv: Äntligen kunde han kommunicera och därmed relatera på ett nytt sätt.

Men vi vet alla att människans instängning, hennes isolering, inte enbart är beroende av sinnesorganen. Det finns en inre instängning, som täcker personens djupaste kärna, vad Bibeln kallar "hjärtat". Det är vad Jesus kom för att "öppna", för att befria, för att vi till fullo skulle uppleva vår relation med Gud och med andra. Det är därför jag sa att detta lilla ord, "Ephphatha – att öppnas" sammanfattar hela Kristi mission. Han blev människa så att människan som blivit dövstum i sitt inre på grund av synd, skulle kunna höra Guds röst, kärlekens röst som talar till hans hjärta och lära sig att tala på kärlekens språk, att kommunicera med Gud och med andra. Av denna anledning ingår detta ord och denna gest ”Ephphatha" i dopriten, som ett av de tecken som förklarar dess innebörd: prästen vidrör munnen och öronen på den nydöpta och säger: "Ephphatha" och ber att hon snart ska få höra Guds ord och bekänna tron. Genom dopet börjar människan, så att säga, att "andas" den helige Ande, som Jesus anropade från Fadern med ett djupt andetag, för att läka den dövstumma mannen.

Vi vänder oss nu i bön till allraheligaste Maria, vars födelse vi firade igår. På grund av hennes unika relation med det inkarnerade Ordet, är Maria helt "öppen" för Herrens kärlek, hennes hjärta lyssnar ständigt på Hans ord. Må hennes moderliga förbön hjälpa oss att varje dag i tro uppleva "Ephphathas" mirakel, att leva i gemenskap med Gud och med andra.

I sina hälsningsord till pilgrimerna på olika språk berörde Benedictus XVI olika viktiga händelser: På spanska uppmuntrade han den pågående dialogen mellan den colombianska regeringen och de väpnade revolutionära styrkorna, med deltagande av utländska delegater, för att försöka avsluta en flera decennier lång konflikt, med hopp om att parterna kan fortsätta på vägen för förlåtelse och försoning i sökandet efter det gemensamma bästa.

På polska hyllade han veckan för utbildning som anordnas av den polska biskopskonferensen, med förhoppningen att "det kommer att återuppliva samarbetet mellan familjen, skolan och kyrkan, för att se till att barn och ungdomar får en god intellektuell, kulturell, andlig och kristen utbildning."

Sedan skickade han hjärtliga hälsningar till katolikerna och alla medborgare i Kazakstan, där påven har skickat kardinal Sodano, som hans personliga representant för att fira invigningen av den nya katedralen i Karaganda, och till de troende i Lviv, i Ukraina, där kardinal Tomko, firade den sjätte årsdagen av ärkestiftets grundande.
All the contents on this site are copyrighted ©.