2012-09-08 13:36:03

Påven till nya biskopar: lita på evangeliets kraft


(08.09.2012) Benedictus XVI tog emot en grupp biskopar som nyligen utsetts till att tjänstgöra i missionsländer på fredagen. Biskoparna har deltagit i en konferens anordnad av Kongregationen för folkens evangelisering. I sina kommentarer till prelaterna, uppmuntrade påven dem att sätta deras förtroende till evangeliet, till dess förnyande kraft, dess förmåga att återuppväcka samveten, uppmuntra försoning och skapa broderskap.

Med hänvisning till unga kyrkliga kommuniteter i Asien, Oceanien, Afrika och Latinamerika, sa påven att trots svårigheter finns det positiva tecken som tillväxten av präster och ordenspräster vilka fungerar som en motvikt till det minskade antalet missionärer i världen. Påven noterade också ökningen av antalet präster som lämnar deras hemländer för att tjäna utanför sina egna kyrkor. "De unga kyrkorna", sa påven, "utgör alltså ett hoppets tecken för den universella kyrkans framtid."
All the contents on this site are copyrighted ©.