2012-09-08 13:25:55

Fader Lombardis ledare om påvens resa till Libanon


(08.09.2012) Påvens kommande resa påven till Libanon anses som en handling som visar stort mod och hopp. Benedictus XVI kommer att publicera ett dokument som kommer att vara av grundläggande betydelse för den Katolska kyrkans liv och mission i Mellanöstern, för dess vittnesbörd om evangeliet och dess roll för att främja dialog och fred.

Beslutet att göra denna resa till Libanon, där det katolska samfundet är särskilt stort, gjordes innan situationen i Syrien hade nedstigit till en öppen och blodig konflikt. Även om konflikten inte direkt påverkar påvens resa, visar det sig att många av de svårigheter som togs upp i synoden för Mellanöstern för två år sedan – hur människor med olika trosuppfattningar och religiösa övertygelser kan leva tillsammans, dialog med islam och judendomen, kristna som flyr från regionen, religionsfrihet och demokrati - inte bara förblir olösta i dag, men de har blivit mycket värre.

Den så kallade "arabiska våren" hade ännu inte ökat när Mellanösterns biskopar hade återvänt från Rom. När situationen nu har förändrats så drastiskt har kyrkans mission i regionen blivit mer angelägen och mer utmanande, men dess närvaro – som inspireras och ledsagas av påven - är desto mer uppskattad och önskad.

Katoliker och kristna, som är en minoritet, kan och måste vittna om fred och främja dialog, inte bara bland folk och religiösa grupper i Mellanöstern, men också i det internationella samfundet: en värld som inte tycks erkänna spänningarna och den geopolitiska globala atmosfären som så tragiskt representeras i regionens konflikter. Benedictus XVI kommer att kräva hopp, och uttrycka sin önskan om fred i regionen. Vi hoppas att hans röst blir hörd.
All the contents on this site are copyrighted ©.