2012-08-28 15:33:02

Vatikanen: verksamhetsberättelse över 2011


(28.08.2012) "Den Heliga Stolens aktiviteter” är titeln på en bok som statsekretariatet varje år sammanställer och som gers ut av Vatikanens bokförlag. Den redogör för årets verksamhet vid den romerska kurian och andra organ i Vatikanen. Den ”icke officiella” boken är på 1366 sidor och går att köpa för 80 euro. Det rör sig om mycket blandad information som annars är svårt att ta del av. Hemsidan chiesa.it har gjort en kortfattad sammanfattning över de aktiviteter, som det redogörs om i den senaste upplagan, som ser tillbaka på år 2011, och som vi här använder oss av.

I den får vi t.ex veta att:

- Den 31 december 2011 var det 594 personer som hade medborgarskap i Vatikanen: 71 kardinaler, 307 präster med diplomatstatus, 51 andra präster, en nunna, 109 personer i det schweiziska gardet och 55 andra lekmän. Dessutom bor 238 personer i Vatikanstaten med sina ursprungliga medborgarskap. Utöver det bor 3500 personer på Vatikanens extraterritoriella egendomar eller i de befriade från expropriation och skatter.

- Att i Troskongregationens verksamhet ingick återpubliceringen av den dåvarande Joseph Ratzingers skrift från 1998 om "själavård för skilda och omgifta" . Återpubliceringen hade som avsikt, förklaras det att göra "prästerna uppmärksamma" på volymen, som "tyvärr är okänd", och som bekräftar den katolska kyrkans traditionella ställning i frågan och som understryker att den praxis som bland annat den ortodoxa kyrkan utövar att under vissa villkor erkänna, ett andra och ett tredje äktenskap efter ett första misslyckande är "oacceptabelt på grund av läran”.

- Att Kongregationen för Gudstjänstliv, utöver sin ordinarie administration, sammarbetar med Troskongregationen och Kongregationen för Prästerskapet, för att utveckla förslaget om ”tematiska predikningar ", med den uppenbara avsikten att förbättra innehållet i den heliga mässans predikningar.

- Att Kongregationen för Folkens Evangelisation har gett mer än 75 miljoner dollar i bistånd till stift i missionsområden, genom det påvliga Propaganda Fidei. Ytterligare 30 miljoner dollar har delats ut till missioner genom den påvliga Opera San Pietro Apostolo och mer än 19 miljoner dollar av den påvliga Barnmissionen.

- Att Kongregationen för Ordenslivet år 2011 tillät fem gifta personer att gå i kloster trots att deras make/maka fortfaranade är vid liv.

- Att Kongregationen för Katolsk Utbildning förbereder ett dokument om användningen av internet i prästutbildningen.

- Att den apostoliska Paenitentiaria – den högsta domstolen - beviljade 1315 avlat under 2011 och att den nation som gynnades mest var Martin Luthers hemland, Tyskland, med så många som 329 avlat, följt av Italien med 260.

- Att den romerska Rota, vars rättspraxis fungerar som en modell för alla de kyrkliga domstolarna i världen, utfärdade 179 slutliga domar om ogiltighet av äktenskap, och att de flesta (94 äktenskap) inte förklarades ogiltiga.

- Att det påvliga rådet Cor Unum har, på uppdrag av påven, gett 1.8 miljoner dollar till befolkningar som drabbats av naturkatastrofer, och 2,3 miljoner dollar i bidrag för att stödja mänskliga och kristna projekt. Dessutom har de två stiftelserna som är knutna till rådet, påven Johannes Paulus II för Sahel och "Populorum Progressio" för Latinamerika, fördelat respektive 1,86 och 2,1 miljoner dollar för att finansiera humanitära projekt i dessa världsdelar.

- År 2011 tilldelades 1321 passerkort till Vatikanens Hemliga Arkiv för forskare från 54 länder. De flesta var italienare (673), följda av Spanien och Tyskland (102 st), USA och Frankrike (64 vardera), England (30), Polen (35). Forskare kom även från Azerbajdzjan, Kina, Syrien, Togo, Turkiet. Ingen från Israel.

- Att den apostoliska Elemosineria – som omfattar 27 personer som fördelar allmosor, har svarat på över 7000 brev med förfrågningar om ekonomisk hjälp, både från katoliker och icke-katoliker, och att de ”dagligen” och ”diskret” på uppdrag av påven, skänkt allmosor för en summa på omkring 900 000 euro, år 2011.

- Personalen på Vatikanradion omfattar 352 personer, varav 307 är lekmän. I praktiken arbetar mer än 12 procent av alla 2832 anställda vid den Heliga Stolen, på Vatikanradion.

- Det senaste året har Troskongregationens disciplinära avdelning öppnat 599 nya fall, varav 440 av dessa gällde "delicta graviora" och att de flesta av dessa (404) gällde prästers övergrepp mot minderåriga. Troskongregationen har även lämnat begäran om uppsägning "ex officio" till påven gällande 125 präster, och ytterligare 135 förfrågningar om dispens från de prästerliga skyldigheterna.

- Samtidigt har Kongregationen för Prästerskapet - utfärdat 540 dispenser från prästerliga skyldigheter för 49 stiftsdiakoner, 26 ordensdiakoner, 280 sekulära präster och 185 ordenspräster - av andra skäl än "delicta graviora".

- Att under 2011 har Vatikanstatens gendarmeri utfärdat 96 böter för brott mot trafikreglerna i Vatikanstaten, och att de efter "en skärpt verksamhet” har lyckats avbryta fenomenet fickstölder som var utbredd i Vatikanmuseerna och särskilt i Peterskyrkan (bortsett från några enstaka fall).

- Att i Vatikanens Observatorium, La Specula, har berikat sin samling meteoriter under 2011, inklusive 21 gr tung skiva av den sällsynta och primitiva akondriten NWA 6901, allt från "en anonym tysk donator."

Bland de mindre och mer underliga nyheterna får vi reda på att man under 2011 har lyckats utrota invasionen av piggsvin i en katakomb i Rom, och att en av de fyra stora palmerna vid Aposteln Paulus basilika utanför murarna har drabbats av skalbaggen röd palmvivel men att man "med hjälp av ett specialiserat företag kämpar för att rädda palmen från total uttorkning."
All the contents on this site are copyrighted ©.