2012-08-28 16:52:12

Påven: Kondoleanstelegram efter olyckan i Amuay-raffinaderiet i Venezuela


(28.08.2012) Benedictus XVI har sänt ett kondoleanstelegram till dem som drabbats av olyckan i Amuay-raffinaderiet i staten Falcon, i Venezuela. Olyckan inträffade i lördags. Explosionen dödade 48 personer, skadade dussintals andra människor och skadade 200 närliggande bostäder. Brandmän har släckt branden vid en av tre brinnande oljetankar i vad som är landets största raffinaderi. Telegrammet förmedlas via ordföranden i den katolska biskopskonferensen i Venezuela, ärkebiskop Diego Rafael Padrón Sánchez av Cumana, och undertecknades av statssekreterare kardinal Tarcisio Bertone, där han uttrycker påvens andliga närhet till offren och deras familjer.

Nedan kondoleanstelegrammet:

Benedictus XVI, är djupt bedrövad över nyheten om den allvarliga olyckan i Amuay-raffinaderiet, i staten Falcon, som krävde många offer och många egendomsskador, han ber Herren om de avlidnas eviga vila, och uttrycker han faderliga andliga närhet till de skadade och till alla offer och deras familjer.

Påven uppmanar också hela den civila och kyrkliga gemenskapen i Venezuela till en anda av kristen solidaritet och att man bistår med all nödvändig hjälp dem som har förlorat sina hem eller deras personliga egendom. Med dessa känslor, skänker påven hans apostoliska välsignelse över de drabbade och till dem som arbetar för att lindra deras smärta, som ett tecken på kärlek inför det älskade folket i Venezuela.
All the contents on this site are copyrighted ©.