2012-08-25 17:18:53

Jungfru Maria Drottningen


(25.08.2012) RealAudioMP3 Kära bröder och systrar, Idag (den 22 augusti) firas Jungfru Maria med titeln “drottning”. Det är en modern fest, även om den har sitt ursprung i en urgammal fromhetstradition. Festen infördes av påven Pius XII år 1954, vid slutet av ett år vigt åt jungfru Maria, och firades från början den 31 maj (jfr Lett. enc. Ad caeli Reginam, 11 octobris 1954: AAS 46 [1954], 625-640). Vid det tillfället sade påven att Maria är drottning mer än alla andra på grund av sin upphöjda själ och de sublima gåvor hon fått. Hon upphör aldrig att dela ut alla sin kärleks skatter och sin omsorg om mänskligheten (jfr Pius XII, Tal om Jungfru Maria Drottningen, 1 november 1954). I reformen av kyrkåret efter Andra vatikankonciliet flyttades festen till ett datum en vecka efter högtiden Marias upptagning för att betona det nära band som förenar Marias drottningvärdighet och hennes förhärligande i kropp och själv invid sin Son. I Andra vatikankonciliets konstitution om kyrkan kan vi läsa: “Maria togs upp till den himmelska härligheten och upphöjdes av Herren till världsalltets drottning, för att hon helt och fullt skulle bli som sin son” (Lumen gentium, 59).

Detta är ursprunget till dagens fest. Maria är drottning för hon har förenats på ett unikt sätt med sin son både under sitt jordeliv och i himlens härlighet. Syriens stora helgon Efrem säger att Marias drottningskap kommer av hennes moderskap. Hon är mor till Herren, kungarnas kung (jfr Jes 9:1-6) och visar oss att Jesus är vår väg, vår räddning och vårt hopp. Paulus VI skriver i sin apostoliska maning (om vördnaden för Maria) Marialis Cultus: “I jungfru Maria hänger allt ihop med Kristus och beror av honom. Det var med tanke på honom som Gud Fader av evighet valde ut den allraheliga modern och prydde henne med andens gåvor, som ingen annan fått (nr. 25).

Men vad betyder Maria Drottningen? Är det bara en titel bland andra, en krona, en prydnad bland andra? Vad betyder det? Vad är denna kunglighet? Den är en följd av att hon är förenad med sin son, av att hon är i himlen, dvs i gemenskap med Gud. Hon tar del av Guds ansvar för världen och av Guds kärlek till världen. Man brukar föreställa sig kungar och drottningar som mäktiga och rika människor. Men det är inte så som Jesus och Maria är kungliga. Kristus är kung genom ödmjukhet, tjänande, kärlek; genom att tjäna, hjälpa, älska. Låt oss komma ihåg att Jesus utropades till kung genom att Pilatus skrev: ”Judarnas kung” (jfr Mark 15:26). I den stunden på korset visas det att han är kung. Och hur är han kung? Genom att lida med oss, för oss, genom att älska till slutet. Så regerar han och skapar sanning, kärlek, rättvisa. Vi kan också tänka på den sista måltiden, då han böjer sig för att tvätta fötterna på sina lärjungar. Därför har Jesu kunglighet ingenting med jordens mäktiga att göra. Det är en kung som tjänar sina tjänare. Det visade han under hela sitt liv. Detsamma gäller för Maria. Hon är drottning i att hon tjänar Gud och mänskligheten. Hon är drottning över den kärlek som ger sig till Gud för att träda in i planen för människans frälsning. Till ängeln svarar hon: “Jag är Herrens tjänarinna” (jfr Luk 1:38), och i (lovsången) Magnificat sjunger hon: Gud har vänt sin blick till sin ringa tjänarina (jfr Luk 1:48). Hon hjälper oss. Hon är drottning genom att älska oss och hjälpa oss när vi behöver hjälp. Hon är vår syster och ödmjuka tjänarinna.

Och så har vi redan kommit fram till frågan: på vilket sätt är Maria drottning av tjänande och kärlek? Genom att vaka över oss, sina barn, som vänder sig till henne i bön, för att tacka henne eller för att be om hennes moderliga beskydd och himmelska hjälp, kanske när vi gått vilse eller är betryckta av lidande eller ångest över livets sorger och mödor. I tillvarons frid eller mörker vänder vi oss till Maria och anförtror oss åt hennes ständiga förbön om den nåd och barmhärtighet vi behöver som pilgrimer längs världens vägar. Genom jungfru Maria talar vi förtröstansfullt till honom, som styr världen och har världsalltets öde i sin hand. I många århundraden har hon anropats som himmelens drottning. Åtta gånger nämns hon i den lauretanska litanian efter rosenkransen som änglarnas drottning, profeternas, apostlarnas, martyrernas, bekännarnas, jungfrurnas, alla helgons och familjernas drottning. Rytmen i dessa urgamla böner, och dagliga böner som Salve Regina, hjälper oss att förstå att den heliga jungfrun är vår moder som är hos sin son Jesus i himlens härlighet och att hon alltid är med oss i vårt livs vardag.

Titeln “drottning” handlar alltså om förtröstan, glädje, kärlek. Vi vet att hon som till en del har världens öde i sin hand är god, älskar oss och hjälper oss när vi har det svårt.

Kära vänner, mariafromheten är en viktig beståndsdel i vårt andliga liv. I vår bön får vi inte underlåta att vända oss till henne i förtröstan. Maria skall då be för oss till sin son. Låt oss se till henne och efterleva hennes tro, hennes fullständiga bejakande av Guds kärleksprojekt och hennes generösa mottande av Jesus. Vi kan lära oss att leva av Maria. Maria är himlens drottning som är nära Gud, men hon är också en moder som är nära var och en av oss, som älskar oss och lyssnar till vår röst.
All the contents on this site are copyrighted ©.