2012-08-23 16:53:18

Påven skickar kondoleanser till bortgången av kardinal Paul Shan Kuo-Hsi


(23.08.2012) Nedan är Benedictus XVI:s kondoleanstelegram efter bortgången av kardinal Paul Shan Kuo-Hsi:

Den mest vördnadsvärda Peter Liu Cheng-chung
Biskop av Kaohsiung

Jag blev djupt bedrövad över att höra om bortgången av kardinal Paul Shan Kuo-Hsi, biskop emeritus av Kaohsiung. Med tacksamhet till Allsmäktige Gud, minns jag hans år av hängiven tjänstgöring, liksom hans verksamhet som biskop av Hwalien och som ordförande i den kinesiska regionala biskopskonferensen. Jag erbjuder prästerskapet, ordensfolket och lekmännen av dessa stift, och hela kyrkan i Taiwan, mina kondoleanser och en försäkran om mina böner. Genom att ansluta mig till er och alla som sörjer honom, inklusive hans jesuitbröder, anförtror jag hans prästerliga själ till Guds oändliga nåd vår kärleksfulle Fader. Till alla samlade till den högtidliga begravningsmässan, och som ett löfte om fred och tröst i Herren, förmedlar jag hjärtligt min apostoliska välsignelse.

Benedictus PP. XVI
All the contents on this site are copyrighted ©.