2012-08-23 15:42:01

Msgr. Tommasi: "Är det de kristna eller dess kritiker som begränsar friheten?"


(23.08.2012) Vid det pågående Riminimötet talade även Msgr. Silvano Maria Tommasi om den växande intolerans mot de kristna. Ärkebiskopen, som är den Heliga Stolens permanenta observatör vid FN i Genève, hade som tema den växande längtan efter rättvisa och demokrati, men övergick till att tala om det växande anti-kristna våldet i världen. Till Vatikanradion sa han:

”Tyvärr finns det en ökning av religiös intolerans: ibland är det staten som inskränker de troendes frihet, andra gånger är det samhället - kanske med rättsväsendets och de politiska myndigheternas tysta medgivande - som bokstavligen förföljer de troende. Det är ett vida utspritt fenomen.”

”Det finns sociologiska undersökningar, med väl dokumenterade bevis, som visar att de kristna är den mest förföljda religiösa gruppen i världen idag, det vill säga det är den grupp med mest begränsade rättigheter. Ibland leder det till extrema situationer, till exempel senast i Nigeria, där bomber exploderar i kyrkor på söndagarna. Andra gånger gäller det kristna som tvingas i exil på grund av våldet, vilket sker i Irak och i Syrien vid denna tid. Där förföljer man och straffar de kristna för att de anses allierade med västlandet. I slutändan är dock det verkliga skälet att deras tro är annorlunda.”

”I den västerländska kulturen äger förföljelsen rum strategiskt genom att säga och sprida tanken att religion är ett hinder för individens frihet. Men vad man glömmer är att det är dessa sociala och kulturella grupper, de som vill eliminera religionens offentliga roll – som är de första som kränker och hindrar den troendes rättigheter och frihet. Situationen är alltså motsaten till vad den framställs som. Det är inte den religiösa gruppen som förhindrar någons rättigheter, det är istället den offentliga ståndpunkten som begränsar de troendes rättigheter, och särskilt katolikers. Strategiskt mycket subtilt och effektivt, eftersom det i slutändan gör det omöjligt för de kristna värdena att spela en roll i de offentliga besluten."All the contents on this site are copyrighted ©.