2012-08-22 15:45:12

Påvens audiens: Maria firas som drottning - och lär oss vad det innebär


(22.08.2012) En vecka efter att kyrkan firar Marie Upptagning till himlen, firas hon som drottning. Högtiden infördes av påven Pius XII i den liturgiska kalendern år 1954, 100 år efter dogmen om Marias obefläckade avlelse. Fram till den senaste kalenderreformen inföll festen den 31 maj, den sista dagen på månaden tillägnad Jungfru Maria, men flyttades sedan till den 22 augusti för att förknippa hennes kröning med hennes upptagning i himlen.

Denna säregna plats bredvid Kristus Konungen, härleder ur flera titlar, vilket påven Pius XII beskrev i encyklikan "Ad Coeli Reginam" (11 oktober 1954). Det latinska ordet för drottning "regina", liksom för kung "rex" härstammar från "regere", dvs att regera, styra, dominera. Ur mänsklig synvinkel är det svårt att tillskriva Maria rollen som regent, hon som själv proklamerade sig som Herrens tjänarinna, och tillbringade hela sitt liv i ödmjuk skymundan. Men vid dagens allmänna audiens förklarade påven Benedictus XVI vad det innebär att vara drottning och varför Maria är det.

Påven sa: ”I den dogmatiska konstitutionen Lumen Gentium står det skrivet: "Maria upphöjdes av Herren till universums drottning, för att vara mer i linje med sin Son, herrarnas Herre" (nr 59). På samma sätt som Kristi rike helt genomsyras av ödmjukhet, tjänst och kärlek och skiljer sig från de världsliga rikena och maktblocken, så gör även Marias regalitet det: Hon är drottningen i Guds tjänst och i människornas tjänst. Hon är kärlekens drottning, som lever sitt engagemang för Gud och så träder in i frälsningsplanen. Som himlens drottning är hon både mycket nära Gud och nära er alla som en mor som älskar er och känner er.”

Vid dagens audiens som ägde rum i Castelgandolfo deltog 4000 troende, som påven hälsade till på olika språk vid audiensens slut. Bland annat hälsade han på en grupp kaldeiska nunnor från Irak, den Obefläckade Marias döttrar, och tackade dem för deras generösa och ovärderliga tjänst till det irakiska folket.
All the contents on this site are copyrighted ©.