2012-08-21 14:51:35

Påvens Angelus: Vändpunkten i Jeus offentliga uppdrag


Påven Benedictus XVI fortsätter sin vila i Castelgandolfo under Italiens varmaste sommarmånad. Han har få privata audienser och endast två offentliga framträdanden i veckan, varav ett är den välbesökta Angelusbönen på söndagen klockan tolv.

Denna vecka kommenterade påven det kritiska skedet i Jesu offentliga uppdrag – när han gör klar för sina efterföljare att han inte har kommit för att nå en världslig tron och för att vinna konsensus, utan för att offra sitt liv för människorna.

I söndagens evangelium (jfr Joh 6:51-58) befinner vi oss i synagogan i Kapernaum, och vid höjdpunkten av Jesu tal. Dagen innan hade han gett tusentals människor att äta, med bara fem bröd och två fiskar . Jesus uppenbarar nu innebörden av detta mirakel, nämligen att tiden då löftena uppfylls är kommen: Gud, Fadern, som hade matat israeliterna i öknen med manna, har nu skickat honom, Sonen, som det sanna livets bröd, och detta bröd är hans kött, hans liv, som erbjuds i offer för oss.

Det klart att detta inte är ett tal som hålls för att locka konsensus. Jesus vet det och håller det avsiktligt. Han vet att det rör sig om ett kritiskt ögonblick, en vändpunkt i hans offentliga uppdrag. Folkmassorna, och lärjungarna var entusiastiska över honom när han utförde mirakel. Även multiplikation av bröden och fiskarna var en klar uppenbarelse att han var Messias, så pass att de närvarande efteråt ville bära honom i triumftåg och göra honom till kung över Israel.

Men detta var inte Jesu vilja, och han dämpar entusiasmen med sitt långa tal. Med hjälp av brödet förklarar han att han har sänts för att offra sitt liv, och om man vill följa honom måste man göra likadant, delta i hans kärleksoffer på ett djupt, personligt plan.

När folkmassorna lyssnade på detta tal förstod de att Jesus inte var den typ av Messias som de ville ha, en som strävade efter en jordisk tron. Han sökte inte efter jordiskt godkännande för att erövra Jerusalem. Istället vill han gå upp till Jerusalem för att dela samma öde som profeterna: ge sitt liv för Gud och för folken.

Brödet som han brutit för tusentals människor var inte menat att leda till ett triumftåg, utan att antyda offret på korset, där brödet blir Jesus kropp och blod som erbjuds i försoning. Jesus håller alltså detta tal för att desillusionera folkmassorna och framför allt, för att hans lärjungar ska göra sitt val. Faktum är att många av dessa från denna stund inte följde honom längre.

Med dessa ord uppmanade påven de troende som deltog vid dagens Angelusbön att låta sig fångas av dessa Kristi ord, och att återupptäcka skönheten i eukaristin, som uttrycker Guds ödmjukhet och helighet: Gud gör sig liten, ett fragment av universum för att förena alla i sin kärlek.
All the contents on this site are copyrighted ©.