2012-08-21 16:47:43

Försoning mellen ryska ortodoxer och polska katoliker


(21.08.20129 I fredags var hela medievärden koncentrerad på Pussy Riot-rättegången i Ryssland, men den verkliga nyheten kom från den polska huvudstaden där den rysk-ortodoxe patriarken Kirill och ordföranden i den polska biskopskonferensen, mons. Michalik, undertecknade ett historiskt gemensamt budskap där de ber sina troenden att sudda bort sekler av våld och fördomar och samarbeta för ett samhälle som berikas av den kristna vittnesbörden.

Detta försoningsbudskap har ställts under Guds Moders beskydd. Under en speciell ceremoni med de två ledarna utväxlades det gåvor. Patriarken Kirill skänkte en ikon av Guds Moder av Smolensk och de polska biskoparna gav patriarken en ikon av Madonnan av Czestochowa. Försoningen, framhåller man, är resultatet av en uppriktig dialog i hoppet om att denna skall bidra till att läka såren från det förflutna och övervinna de ömsesidiga fördomarna.

Budskapet erinrar om de kristnas lidande under de ateistiska regimerna, nazismen och kommunismen, ”som stred mot alla former av religion och utförde ett speciellt och grymt krig mot kristendomen och våra Kyrkor”, säger de två ledarna. ”Miljontals oskyldiga människor dödades, såsom många avrättningsplatser och gravar i Ryssland och Polen erinrar oss om”.

Patriarken Kirill och mons. Michalik ber sina samfund om att utöva förlåtelse, men de säger att ”förlåta inte betyder att glömma. Minnet utgör en viktig del av vår identitet. Vi har även skyldigheten att vårda detta minne gentemot offren i det förflutna som torterades till döds. Att förlåta innebär att överge hämndlystnad och hat, delta i skapandet av endräkt och broderskap mellan folken, våra folk och nationer, såsom grunden för en fredlig framtid”.

Och just för en framtid av fred engagerar sig de två samfunden i evangeliseringen och försöker idag att i den religiösa likgiltigheten och sekularismen anstränga sig till det yttersta för att det sociala livet och kulturen i de båda länderna inte skall berövas de främsta moraliska värdena.
All the contents on this site are copyrighted ©.