2012-08-17 15:57:51

Moskvapatriarken Kirill för första gången i Polen


(16.08.2012) Moskvapatriarken Kirills besök i Polen - som är det första av en primas i den rysk-ortodoxa Kyrkan - vill förbättra relationerna mellan ryssar och polacker inom ramen för ett nödvändigt samförstånd mellan de kristna för att bemöta nutidens utmaningar. Det är metropoliten Hilarion i Volokolamsk, chef för Moskvapatriarkatets avdelning för externa relationer, som förklarar innebörden av Kirills historiska mission i Polen.

Kirill som reser till Polen på inbjudan av metropoliten Savva i Warszawa uppehåller sig i landet från och med idag till söndag. Höjdpunkten blir imorgon, fredag, när ledarna för de två ortodoxa Kyrkorna firar Kristi Förklarings dag med en Mässa i ortodoxkyrkans heliga berg Grabarka, som är bland de mest vördade platserna i Polen. Vi kan här nämna att den katolska Kyrkan firade Kristi Förklarings dag den 6 augusti.

Imorgon skall Kirill också tillsammans med ordföranden i den katolska biskopskonferensen, mons. Michalik, underteckna ett gemensamt dokument. Även detta är en händelse av historisk betydelse. Det är ett dokument som handlar om ömsesidig förlåtelse och försoning mellan de två folken och religiösa samfunden, vars relationer har präglats av den historiska rivaliteten mellan de två länderna. ”Försoningen är möjlig endast om man grundar sig på en uppriktig tro och hjälpen från Gud i varje gott initiativ”, säger metropoliten Hilarion. ”Det är vår djupa övertygelse att relationerna mellan våra folk som under historiens gång många gånger har skadats av hat, krig och fiendskap kan och måste förbättras. Det handlar inte om en fråga som har med den politiska situationen att göra utan är en utmaning i vår tid”.

All the contents on this site are copyrighted ©.