2012-08-16 17:40:12

Ärkebiskopen i Abujas tilldelas Pax Christi-priset


(16.08.2012) Organisationen Pax Christi International har beslutat att ge årets pris till ärkebiskopen i Abuja, Nigeria, mons. John Onaiyekan med motiveringen ”för den viktiga rollen som han haft i byggandet av broar mellan kristna och muslimer i Nigeria och på andra platser”. Priset, som kommer att överlämnas den 31 oktober, tilldelas varje år nutida personer som är engagerade mot våldet och orättvisan.

Mons. Onaiyekan premiers särskilt för sina kraftansträngningar i främjandet av förståelsen mellan folk av olika religioner genom dialogen i Afrika och framförallt i sitt land Nigeria. Hans outtröttliga engagemang och kraftansträngningar med att stödja freden, rättvisan och den interreligiösa dialogen gör att han förtjänar Pax Christi-priset.

Mons. Onaiyekan som leder Abujas stift sedan år 1994 är även co-ordförande i det afrikanska rådet för religiösa ledare - Religion för fred. År 2009 var han dessutom, under den andra speciella synoden för Afrika, ordförande i kommissionen som hade uppdraget att skriva synodens slutdokument. Och vid det tillfället sa mons. Onaiyekan: ”Vi kan inte acceptera att situationen i Afrika fortsätter på detta sätt. Allt det här som handlar om fattigdom, sjukdomar och krig måste förändras. Det är möjligt att ändra på situationen! Men då måste alla anstränga sig”.
All the contents on this site are copyrighted ©.