2012-08-14 14:38:35

Fader Lombardi om fortsatt transparens i Vatikanen


(14.08.2012) Vatikanradions chef Fader Federico Lombardi SI, kommenterade på tisdagen åtalet mot påvens kammarherre och IT teknikern, och beskrev detta som ett steg i Vatikanens utveckling att vara mer transparent: det är ett konkret steg, som tagits med rättsliga metoder för att med noggrannhet och öppenhet hantera problemet, utan genvägar eller välmenande täckmantlar.

”Det rör sig naturligtvis inte om ett slutgiltigt resultat av utredningen, eller av flektionerna på vad denna händelse innebär. Detta åtal hänvisar till ett särskilt brott och till två personer (en direkt ansvarig och en endast mycket indirekt inblandad), och inte till den mer komplexa strukturen av händelser och relationer som Vatikanens rättsväsende och en särskild kardinalskommission har fått i uppgift att utreda, med specifik kompetens och olika perspektiv.

Emellertid bör inte offentliggörandet av detta åtal underskattas, eftersom det är ett konkret steg, som tagits med rättsliga metoder för att med noggrannhet och öppenhet hantera problemet, utan genvägar eller välmenande täckmantlar.

En så stor och fullständig publikation som den som gjordes på måndagsförmiddagen, med förbehåll endast för namn på personer som ska skyddas, är en modig handling och hittills ganska ovanlig i Vatikanen.

Påvens beslut att stödja rättsväsendets arbete har ett betydande värde. Han respekterar denna institutions kompetens och har förtroende för det bidrag de kan ge i den svåra och mödosamma resan för att söka sanningen och skipa rättvisa med mänskliga redskap.

Man kan jämföra det med att Vatikanen tagit hjälp av utomstående institutioner som Moneyval, som verkligen har hjälpt att växa mot ekonomisk och finansiell öppenhet. Även rättsväsendets roll kan idag hjälpa kommunikationen att bli mer öppen i frågor som inte är strikt kyrkliga.

Rättsväsendets bidrag är inte tillräckligt, för att ta itu med problemen, men det är utmanade bidrag för att reflektera över frågor som lojalitet mot de institutioner som du arbetar vid och värdet av förtroende och konfidentiell kommunikation, solidaritet och ansvar för enhet i institutionerna.

I detta perspektiv kan man se påvens medvetna linje i den långsiktiga vägledningen av sina medarbetare att tjäna kyrkan mer effektivt och evangelisk.
All the contents on this site are copyrighted ©.