2012-08-13 15:50:12

"Bara ett hungrit hjärta kan ta emot livets bröd" Påvens Angelus


(13.08.2012) De senaste söndagarnas fokus i evangelieläsningen på Kristus som livets bröd, var centralt i påven Benedictus XVI:s reflektion även denna söndag då han klockan 12 tog emot troende på borggården i Castelgandolfo. Denna söndag var det evangelisten Johannes ord i det 6:e kapitlet, som stod centrala i påvens tankar.

”Jesus vill hjälpa folkmassan att förstå den djupare innebörden av miraklet med brödet och fiskarna: på ett mirakulöst sätt mättande han deras fysiska hunger, för att hjälpa de att ta emot förkunnelsen att han är brödet från himlen (jfr Joh 6:41), som ger den beständiga mättnaden. ”

”Även det judiska folket hade under den långa resan i öknen upplevt brödet som kom ner från himlen, mannan, som hade hållit dem vid liv tills de nådde det förlovade landet. Nu talar Jesus om sig själv som det sanna brödet som kom ner från himlen, som inte håller en vid liv under en del av vandringen, men för alltid. Han är födan som ger evigt liv, eftersom Han är den enfödde Guds Son som har kommit för att leda människan till samma liv som Gud”, förklarade påven.

”I den judiska tanken är det sanna brödet som gav Israel föda, Guds Ord. Israels folk erkände Torahn, Moses grundläggande och varaktig gåva. Denna gav dem till skillnad från andra folk kännedomen om Guds vilja och därav om det rättfärdiga livet. Nu sa Jesus, när han säger att han är brödet från himmelen, med andra ord att det är han som är Guds Ord, det inkarnerade Ordet. Genom honom kan människan göra Guds vilja till sin föda (jfr Joh 4:34), vilket leder och stöder existensen.”

Att ifrågasätta Jesu gudomlighet, vilket judarna gör i dagens evangelium, är att motsätta sig Guds verk. De säger: ”Är det inte Jesus, Josefs son? Vi känner ju hans far och mor! (Jfr Joh 6,42). De går inte utöver hans jordiska ursprung, och därför vägrar de att välkomna honom som Guds ord som blev kött.

Den helige Augustinus, kommenterar Johannes evangelium så här: "de var långt ifrån det himmelska brödet, och de kunde inte känna hunger. Deras hjärtans munnar var sjuka ... Detta bröd kräver den inre människans hunger." Vi måste fråga oss själva om vi verkligen känner denna hunger, hungern efter Guds ord, hungern att känna den sanna meningen med livet. Endast de som lockas av Gud Fadern, de som hör honom och låter sig instrueras av honom kan tro på Jesus, möta honom och äta honom och därmed finna det sanna livet, livets väg, rättvisa, sanning, kärlek, livet i sin fullhet, det eviga livet.

Påven avslutade med att uppmana de troende att be Jungfru Maria vägleda oss till mötet med Jesus, till en mer intensiv vänskap med honom, till en full gemenskap med hennes Son, det levande brödet som har kommit ner från himlen, så att vi förnyas av honom i vårt inre.

Efter Angelusbönen uppmanade påven Benedictus XVI de troende att förena sig med honom i bön för de områden i världen som drabbats av naturkatastrofer och han bad för ”befolkningarna i Filippinerna och i Kina, som drabbats hårdast av våldsamma regn, liksom de i nordvästra Iran, som drabbats av en våldsam jordbävning”:

”Dessa händelser har orsakat många dödsfall, skador, och tusentals personer som fördrivits från sina hem. Be för dem som förlorat sina liv och för alla de som är prövade av en sådan förödande katastrof. Må dessa våra bröder inte bli utan vår solidaritet och vårt stöd.”
All the contents on this site are copyrighted ©.