2012-08-09 15:48:29

Kyrkor stängs i Indonesien


(09.08.2012) Religionsfriheten i Indonesien är i ständig gungning. Nu har en katolskt kapell i Jakarta stängts med förevändning att det saknas bygglov. Kapellet som används av 6000 katoliker i Johannes Döparens församling ligger i byn Waru, där de troende de senaste sex åren har använt sig av det för sina liturgiska firanden på de kristna helgdagarna.

Under den senaste tiden har myndigheterna allt oftare motarbetat religiöst utövande men den katolska gemenskapen som förlitar sig på den legitima rätten till religionsfrihet har ignorerat dessa varningar. Detta ledde till att polismyndigheten Satpol i Bogor, forcerade stängningen och hotade med att "om kapellet fortsätter att användas för bön kommer det att rivas".

Fader Gaib, i Johannes Döparens församling säger att: ”vi har ingen annan plats att be på och tillägger att alla nödvändiga steg har följts för att erhålla bygglov, men administration i Bogor vägrar att bevilja godkännanden. Processen att bygga en kyrka i Indonesien är mycket komplicerad och kan ta upp till tio år innan alla behörigheter är på plats. Ofta blockerar tjänstemännen projekten av ospecificerade skäl, efter påtryckningar från radikala islamiska rörelser."
All the contents on this site are copyrighted ©.