2012-08-09 11:37:08

Jesuiternas ordensgeneral P. Adolfo Nicolás om Europas förnyelse


(09.08.2012) Kyrkan firade Jesuiternas grundare, den Helige Ignatius av Loyola, den 31 juli i jesuiternas moderkyrka, Chiesa del Gesu, i Rom, och med anledning av detta talade ordensgeneralen fader Adolfo Nicolás SI med Vatikanradion om behovet av att Europa ser den aktuella krisen som en möjlighet.

Ledaren för en av kyrkans största manliga religiösa ordnar sa att "den gamla kontinenten" måste se bortom sina egna små gränser, mot Asien och Afrika, som kan ge oss en ny energi och hjälpa oss att förstå vad det egentligen innebär att vara en del av den mänskliga familjen.

På frågan om den nuvarande krisen i Europa kan en vara en plattform för att bygga en ny uppfattning om mänskligheten svarar fader Nicolás att vi blir mer och mer medvetna om vad ekologi innebär för den mänskliga familjen och mycket mer medvetna om vad den mänskliga familjen själv betyder. Under den Helige Ignatius tid, gick Europa igenom en enorm historisk förändring, en kulturell och samhällelig förändring, de hade lagt undan de gamla förutsättningarna som begränsade sig till ett liten Europa, där de trodde skillnaderna var absoluta eller nästan absoluta. Men Europa är så litet och nu vet vi att Asien har kulturer som är mycket mer annorlunda än de europeiska skillnaderna. Sedan har vi Afrika och vi har bara inlett upptäckten av mänsklighetens rikedom, djup och värde som vi finner i Afrika. Så dessa är alla tecken på hopp som vi måste välkomna, eftersom de kommer att berika och ge oss ny energi som verkar förlorad i stora delar av Europa. Vi har en ny era, ett nytt perspektiv, en ny horisont för mänskligheten, och jag tror att vi måste välkomna den.

”En kris är en ny möjlighet”, fortsatte Jesuiternas ordensgeneral. ”På kinesiska, japanska och koreanska är ordet för kris "Kiki": det första "Ki" betyder "fara" och det andra "ki" som betyder "möjlighet". Så i alla dessa traditioner är det mycket tydligt att det är genom kriser som vi växer, precis som alla människor. Själv anser jag att jag har vuxit mest under livets svåra tider. När allt går smidigt, som vi trodde att det gick för trettio år sedan, finns det inte mycket tillväxt. Men nu, när det blir svårt, har vi en möjlighet att verkligen fördjupa det mest mänskliga i oss, vad som är mest verkligt för var och en av oss.”
All the contents on this site are copyrighted ©.