2012-08-09 16:02:55

Biskoparnas uppmaning i Sierra Leone inför valet


(09.08.2012) Biskoparna i Sierra Leone uppmanar till de evangeliska värdena inför valet i november. I en gemensam skrivelse understryker de värden som främjandet av mänskligt liv, rättvisa, fred, goda styrelseformer; de förkastar alla former av våld och inbjuder till att acceptera valresultatet.

Skrivelsen har gått ut till väljare och valkandidater i de allmänna valen i landet i november. Biskoparna påpekar att kyrkan "inte stöder en särskild kandidat eller ett politiskt parti", men att den är "inblandad i den politiska processen."

"Vår sak är försvaret av vårt land och dess medborgare, inspirerade av de grundläggande moraliska principerna som är väsentliga för varje form av mänskligt liv."

De uppmanar alltså de som kommer att väljas till att representera och tjäna nationens bästa, och väljarna till att utöva sina demokratiska rättigheter att uttrycka sina preferenser, utan att falla för frestelsen att låta stam tillhörighet, språk eller region avgöra var rösten går.
All the contents on this site are copyrighted ©.