2012-08-06 15:37:50

Påvens Angelus: "Herren ber oss att gå bortom materiella behov"


(06.08.2012) Tron på Jesus är inte en idé – det rör sig om ett möte med en levande människa som ger mening åt vår existens. Detta är vad påven Benedictus XVI underströk under Angelusbönen i Castel Gandolfo på söndagen. Påven uppmanade de troende att undvika att absorberas av vardagliga problem. ”Även de dagar som är fullastade av problem får vi inte glömma bort att växa i relationen med Herren.”

"Jesus uppmanar till att se bortom den rent mänskliga horisonten” och "öppna upp för Guds horisont, trons horisont”. I en kommentar till söndagens evangelietext, där folkmassorna söker efter Jesus på grund av de mirakel han utförde, betonade påven att Herren vill hjälpa människorna att inte nöja sig med "den omedelbara tillfredsställelsen av sina materiella behov, även om de är viktiga":

"Han vill öppna en existentiell horisont som inte bara gäller de dagliga bekymren som att äta, klä sig och göra karriär. Jesus talar om en föda som inte förgår oc som är viktig att söka och finna”:

Påven påminde om att Moses hade gett Israel manna från himmelen. Men Jesus ”ger inte ger något, Han ger sig själv – det är Han som är det sanna brödet som kommer ner från himlen":

"Men Jesus, det sanna livets bröd som tillfredsställer vår hunger efter mening, och sanning, kan man inte tjäna ihop till med mänsklig arbetskraft, det kommer till oss bara som en gåva från Gud, som ett Guds verk att be om och ta emot.”

I våra dagar som är "fulla av bekymmer och problem, men även de i vila och avkoppling inbjuder Herren oss att inte glömma att om det är viktigt att oroa sig över det materiella brödet som återger oss våra krafter, så är det ännu viktigare att växa i relation med Honom, "livets bröd" som tillfredsställer vår längtan efter sanning och kärlek":

"Centrum i tillvaron, det som ger mening och hopp i vår så ofta svåra livsvandring, är tron på Jesus, mötet med Kristus."

Påven betonade att det ”inte rör sig om ett projekt, utan att möta Jesus som en levande person, att låta sig genomsyras av honom och hans evangelium."

Avslutningsvis, på dagen som i kyrkans kalender är dedikerad till Mariabasilikan i Rom, Santa Maria Maggiore, bad påven Jungfru Maria att "stödja oss i vår trosresa." Och han uppmanade pilgrimer och troende på semesterresa att göra semesterperioden till "ett tillfälle till bön", och passa på att besöka kyrkor och kapell.








All the contents on this site are copyrighted ©.