2012-08-04 17:50:00

Interreligiös dialog: budskap till kristna och muslimer om rättvisa och fred


(04.08.2012) "Att undervisa ungdomar om fred blir allt viktigare i denna oroliga värld som vi lever i". Att "lära unga kristna och muslimer om rättvisa och fred" är den uppmaning som finns med i budskapet till muslimerna med anledning av slutet på Ramadan, som utgavs den 3 augusti av det Påvliga rådet för interreligiös dialog.

Budskapet upprepar många av de teman som Benedictus XVI tog upp i sitt budskap till världsfredsdagen 2012. Årets budskap hade titeln ”Utbilda de unga i rättvisa och fred” och fokuserade som titeln belyser på vikten av ungdomar och på utbildning, vikten av att investera i ungdomar i övertygelsen att de i sin entusiasm och drivkraft kan erbjuda världen nytt hopp. Budskapet underströk att det är avgörande att de får utbildning och formas i rättvisa och fred.

Men "man måste förstå fredens sanna natur för att kunna vara förpliktigad inför den, det är inte bara en fråga om avsaknaden av krig eller om att balansera motsatta krafter – står det i budskapet, som undertecknades av kardinal Jean-Louis Tauran, ordförande i det Påvliga rådet och av dess sekreterare, ärkebiskopen Pier Luigi Celata - men det är också en Guds gåva och frukten av människans arbete, som ständigt måste återuppbyggas. Det är frukten av rättvisa och kärlek. Det är viktigt att troende alltid arbetar inom sina samhällen: genom att praktisera medkänsla, solidaritet, samarbete och broderskap, kan de på ett effektivt sätt hjälpa till att ta upp vår tids stora utmaningar: harmonisk tillväxt, integrerad utveckling, konfliktförebyggande och konfliktlösning ".

"Även om utbildningens roll anförtros till hela samhället – påpekar man i budskapet - är det först och främst och i synnerhet föräldrarnas arbete, och tillsammans med dem, familjerna, skolorna och universiteten, för att inte tala om människor som ansvarar för det religiösa, kulturella, sociala, ekonomiska livet samt medievärlden". "Det är en vacker men svår uppgift: att hjälpa unga människor att upptäcka och utveckla de färdigheter som Gud har anförtrott dem och skapa ansvarsfulla mänskliga relationer" .

Det påvliga rådet uppmanar "unga muslimer och kristna som kanske vill läsa det här budskapet att alltid vårda sanningen och friheten, så att de blir verkliga förespråkare för rättvisa och fred och byggare av en kultur som respekterar varje medborgares rättigheter och värdighet". Rådet uppmanar dem "att ha den tålamod och beslutsamhet som krävs för att uppnå sådana ideal, utan att någonsin tillgripa tvetydiga kompromisser, svekfulla genvägar eller medel som är respektlösa inför människor. Endast de män och kvinnor som verkligen tror på sådana behov kan bygga rättvisa och fredliga samhällen." Det har blivit en tradition att firandet av Eid al-Fitr, som avslutar månaden tillägnad Ramadan, är en möjlighet för det Påvliga rådet för interreligiös dialog att sända sina välönskningar till den muslimska världen.
All the contents on this site are copyrighted ©.