2012-08-02 17:24:16

Ny bok på svenska - "Till den kristna trons försvar"


(02.08.2012) Det har kommit ut en ny bok på den svenska marknaden som är värd att uppmärksammas. ”Till den kristna trons försvar” - Förnuftiga svar på trons grundläggande frågor, av Peter Kreeft och Ronald Tacelli. Det är en av en serie apologetiska böcker som kommit den senaste tiden och man kan undra varför intresset för denna typ av litteratur är så starkt just nu.
Kanske att det mer än intresse rör sig om ett behov. För visst finns det ett behov hos dagens kristna att kunna förklara och ibland försvara sin tro. Den kristna tanken attackeras ofta i mötet med det sekulariserade samhället.
”Eftersom kristendomen bygger på Logos, degraderas inte tron till det irrationella området, det är det skapande Förnuftet som står bakom ursprunget och meningen.” Detta sa påven Benedictus XVI nyligen då han talade till vetenskapsmän, och han uttrycker sig ofta på liknande sätt för att påminna de kristna om att tro och förnuft går hand i hand.
Nu har kristna i Sverige fått en utförlig handbok på dryga 500 sidor, i vilken författarna, båda två filosofi professorer i USA, och en av dem dessutom jesuitpräst, sammanfattar, förklarar och finner argument som stödjer de viktigaste kristna trossatserna. Det kan låta mäktigt med 500 sidor filosofiska argument, men språket är enkelt och tydligt alla kan ta det till sig. Stora ämnen som Guds existens, skapelse och evolution, det onda, livet efter döden, objektiv sanning osv lockar läsaren till att fördjupa sina kunskaper och mätta sin längtan att förstå, och sist men inte minst kunna ge det där svaret man önskar att man hade haft till hands då man borde ha varit ”beredd att svara var och en som kräver en förklaring till ens hopp” (jfr 1 Pt 3,15).
Det är det svenska bokförlaget Catholica som har publicerat boken, och den går att beställa på deras hemsida www.catholica.se.
All the contents on this site are copyrighted ©.