2012-06-30 16:59:41

Petrus och Paulus: ett nytt sätt att vara bröder på


(30.06.2012) "Petrus och Paulus skiljer sig mycket från varandra i mänskliga termer och trots de konflikter som uppstod i deras förhållande, illustrerar de ett nytt sätt att vara bröder på, levt enligt evangeliet, en autentisk väg som möjliggjordes tack vare Kristi evangeliums nåd som verkade inom dem." "Endast genom att följa Jesus uppnår man detta nya brödraskap", detta var enligt Benedictus XVI det grundläggande budskapet av apostlarna Petrus och Paulus högtid som Kyrkan firade igår den 29 juni.

Påvens fokus på gemenskap och broderskap var särskilt viktigt i år, med tanke på närvaron av en delegation från det ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel samt The Westminster Abbey Schola Cantorum. Deras sånger - tillsammans med det Sixtinska kapellets kör - berikade liturgin i Peterskyrkan. Under liturgin mottog också 40 ärkebiskopar som utsetts av påven under året deras ’pallium’ från påvens händer.

De bär på dem på sina axlar under det liturgiska firandet som ett tecken på deras förbund med påven i ledningen av deras kyrkor och omsorg för gemenskapen med den universella Kyrkan. Dessa ’Palli’ förvaras i en nisch i närheten av Petri grav, under basilikans centrala altare, direkt under den stora kupolen, som anger själva kärnan i Kyrkans gemenskap.

I sin predikan uppmärksammade påven de två jättelika statyerna av Petrus och Paulus som står på Petersplatsen. Han sa: "den kristna traditionen har alltid ansett att Petrus och Paulus är oskiljbara. Tillsammans representerar de hela Kristi evangelium. I Rom kom deras nära band som bröder i tron ​​att få en särskild betydelse".

"Endast genom att följa Jesus når man fram till detta nya brödraskap, detta är det första och grundläggande budskapet som dagens högtidlighet presenterar för var och en av oss, vars betydelse återspeglas i strävan efter full gemenskap, som den ekumeniska patriarken och biskopen av Rom så innerligt eftertraktar, i likhet med alla kristna."

Med en hänvisning till dagens evangelium (Matteus 16: 13-19), reflekterade påven över Petrus och påvedömets drama: "Erkännandet av Jesu identitet" inte "genom kött och blod", det vill säga genom mänskliga förmågor, men genom en speciell uppenbarelse från Gud Fader".

Benedictus XVI sa: "Här ser vi den spänning som finns mellan gåvan som kommer från Herren och den mänskliga kapaciteten, och i den här scenen mellan Jesus och Simon Petrus kan vi även se påvedömets dramatiska historia, som kännetecknas av den gemensamma närvaron av dessa två element: å ena sidan, på grund av ljuset och styrkan som kommer från himlen utgör påvedömet grunden till Kyrkan under hennes pilgrimsfärd genom historien, men å andra sidan, över århundradena, är den mänskliga svagheten också uppenbar, som bara kan förändras genom en öppenhet inför Guds handlande."

Slutligen talade påven om ”nycklarnas makt" – som är en symbol för Petri stol och en nyckelfråga i den nuvarande fasen av den ekumeniska dialogen - att "binda och lösa": "De två bilderna - nycklarna som binder och löser - uttrycker en liknande betydelse som förstärker varandra. Uttrycket att "binda och lösa" utgör en del av det rabbinska språk och hänvisar å ena sidan till doktrinära beslut och å andra sidan till den disciplinära makten, det vill säga makten att införa eller lyfta en bannlysning. Parallellismen "på jorden ... i himlen" garanterar att Petri beslut i utövandet av denna kyrkliga funktion är giltig i Guds ögon."
All the contents on this site are copyrighted ©.