2012-06-28 13:07:56

Ерусалим: високо призвание за монахиня в борбата срещу трафика на хора


Американският департамент за трафика на хора (TIP) отличи сестра Адзерет Кидане, една от сестрите комбонианки, живееща в Ерусалим, с титлата герой. Церемонията се е провела на 19 юни, съобщава уеб порталът на Латинската патриаршия в Есусалим . Монахинята е активен член на Комисията за координиране на пастирската дейност с работниците чужденци искащи подкрепа от Латинската патриаршия. Мотивите за отличието са нейния изключителен принос в излагането и воденето, заедно с лекари за човешките права в Израел, на кампания за засилване на световно внимание към системния трафик, отвличания и мъчения на бежанци в пустинята Синай преди да стъпят на израелска земя. Отличието на монахинята съвпада с годишната публикация на Доклада за трафик на хора от държавния Департамент. „За две години, стотици търсещи помощ, жертви на мъчения и на трафика, споделиха с мене неописуемите истории за физически и чувствени страдания, от страна на трафикантите в пустинята Синай – заяви сестра Адзерет. Никое човешко същество не би искало да чуе свидетелствата, които съм събирала всекидневно в клиниката отворена от лекарите за човешките права в Израел. Именно в този момент – продължава – искащите помощ са задържани насила, мъчени и убивани в Синай и светът не прави нищо в тяхна помощ. С лекарите за човешките права в Израел правим всичко, което можем, за да помогнем на тези жертви, но нашите усилия не разрешават въпроса. Имат нужда от помощ и не можем да им обърнем гръб. Надявам се, че това признание ще даде глас на жертвите и ще доведе до международна акция и до сътрудничество, гарантиращо доброто отношение към жертвите в Израел и до премахването на лагерите за трафик и мъчения в пустинята Синай”. От историите събрани от асоциацията Лекари за човешки права в Израел се вижда, че 59% от новите пациенти на клиниката са били подлагани на жестоки мъчения от страна на трафикантите в пустинята Синай. 81% от пациентите са доказали, че са били вързани с вериги, докато 39% носят белезите на мъчения или че са присъствали на смъртта на техни спътници по пътя към Израел. Накрая, 11% от пациентите носят белези по тялото си и поне 178 твърдят, че са били мишени за прицел при преминаването на границата Египет-Израел.

jp/rvAll the contents on this site are copyrighted ©.