2012-06-27 14:51:45

COMECE har publicerat en bok om vetenskap och etik


(25.06.2012) Hur man kan behandla en patient i ett vegetativt tillstånd? Vilka är förutsättningarna för mänsklig förbättring genom teknik? Hur ska man bekämpa organhandel och transplantationsturism? Vad exakt menas med "sexuell och reproduktiv hälsa"? Det är några av de avgörande tekniska frågor som den Europeiska unionens lagstiftare allt oftare måste konfrontera. För att ge en översikt över de etiska problem som dessa frågor innebär har det europeiska katolska biskopskonferensens råd (COMECE) nu publicerat en bok med titeln "Reflektioner om vetenskap och etik." Syftet är att ge en analys av de viktigaste etiska frågorna och erbjuda idéer och användbara rekommendationer till de europeiska lagstiftarna.


Boken fokuserar särskilt på temat sexuell och reproduktiv hälsa, ett ämne som COMECE definierar "mycket tvetydigt, eftersom det verkar ha att göra med rätten till abort, i strid med deras tolkning av internationell rätt och europeisk lag." Författarna oroar sig också för "upprepad användning av termen sexuell och reproduktiv hälsa" i förklaringar, resolutioner och rekommendationer, som de menar tenderar att ta sig in i det gemensamma språket och bidra, genom en juridisk kostym, till bildandet av en ”rätt". Boken "Reflektioner om etik och vetenskap" finns på franska och engelska och kan laddas ner från COMECE’s webbplats.All the contents on this site are copyrighted ©.