2012-06-27 16:38:03

Audiens: Jesus Kristus är den ende Herren i våra liv


(27.06.2012) I en värld där så många "Mästare" vill styra och vägleda oss, behöver vi en värdeskala som ger företräde till Gud och inse att Jesus Kristus är den ende Herren i våra liv. Det var det centrala budskapet i Benedictus XVI:s onsdagsaudiens. Påvens möte med pilgrimer från hela världen flyttades inomhus till Paulus VI:s audienshall, eftersom sommartemperaturen fortsätter att stiga i den eviga staden.

I sin katekes fortsatte påven sin serie om den kristna bönen i Pauli brev, med fokus på den kristologiska hymnen i Filipperbrevet. Han talade om hur bönen är tystnad och samtal, men också om hur bönen innefattar hjärtat och kroppsliga gester när man tillber Herren. "Liksom Jesu upphöjelse skedde genom hans förnedring, så upptäcker vi i våra liv och i vår bön att genom att sänka oss i ödmjukhet och kärlek, lyfts vi upp till Gud."

Han fortsatte: "Den mänskliga logiken söker dock ofta självförverkligande genom makt, herradöme och kraftfulla medel. Människan vill fortfarande bygga Babels torn, för att på egen hand nå Guds höjder, att vara som Gud. Inkarnationen och korset påminner oss om att vår fullständiga självförverkligande ligger i att forma vår mänskliga vilja med Faderns, i att tömma vår själviskhet för att fyllas med kärlek, Guds kärlek och därmed verkligen kunna älska andra".

Efter hans trosundervisning på italienska hälsade han till de engelsktalande pilgrimerna som var närvarande under audiensen: "Jag erbjuder ett varmt välkomnande till den ekumeniska delegationen av kristna ledare från Korea. Jag välkomnar pilgrimsgrupper från Nigeria, Sydafrika och Swaziland. Mina hälsningar vänder sig också till de många studentgrupper som är närvarande. Över alla engelsktalande pilgrimer och besökare, inklusive dem från England, Skottland, Wales, Irland, Norge, Australien, Bahamas och Amerikas förenta stater, åberopar jag Guds välsignelse av glädje och frid!”
All the contents on this site are copyrighted ©.