2012-06-27 11:20:32

Сирия: Уницеф оказва хуманитарна помощ на хиляди деца


В Сирия, Уницеф и нейните партньори оказват помощ на сирийските деца в секторите на здравеопазването, образованието, в защитата на малолетни и в снабдяването с помощи от първа необходимост. От януари 2012, Уницеф и нейните партньори в Сирия – се казва в комюнике на организацията – са достигнали 115.000 души, от които 80.000 деца, с интервенции за хуманитарна помощ, без да бъде включвана помощта отпускана на Министерството на здравеопазването за ваксинирането на 284.000 деца.

„В Сирия – обяснява нотата – са дадени на разположение нехранителни помощи за 5.800 семейства. Помощите са разпределени посредством Сирийския арабски Червен полумесец (Sarc) и неговите партньори. Разпределени са помощи за деца на повече от 7.400 семейства останали без покрив и нехранителни помощи на близо 33.000 сирийци, останали без покрив, сред които 20.000 деца. С помощта на Министерството на образованието – продължава нотата – Уницеф провежда курсове в 17 училища, полагайки грижи за възпитанието, за възпроизводителната дейност и в психо-социалната подкрепа на повече от 4.800 деца; разпределени са 2.450 помощи за деца на семейства останали без покрив”.

„Уницеф подкрепя създаването на четири специални пространства за деца, в сътрудничество със Сирийския арабски Червен полумесец, които могат да посрещнат близо 2.000 деца. Формирани са 20 санитарни дейци (свързани особено с храненето, включително и израстването на деца останали без дом). Отговорът на хуманитарната организация извън Сирия – заключава нотата – е концентрирана върху формирането, психо-социалната помощ и снабдяването с вода и хигиенни навици. Децата са имали възможност да възстановят своя път на обучение или за неговото продължаване. Осигурени са сигурни пространства за деца, където да могат да играят и да получават психо-социална подкрепа. Гарантирана е помощта на семейства, в транзитните райони, с разпределението на питейна вода и подходящи хигиенни условия.

jp/rv/adnkronosAll the contents on this site are copyrighted ©.