2012-06-27 14:31:17

Бенедикт ХVІ: да дадем приоритет на Бога пред логиката на човешката власт


Бог е единственият господар на нашия живот сред многото „властници”, които искат да го доминират. Затова е необходимо да Го поставим на приоритетно място в ценностната стълбица. Това посочи Папата на днешната генерална аудиенция, позовавайки се на Посланието на св.Апостол Павел до Филипяни, един от „най-древните химни на християнската традиция” и в известен смисъл негово „духовно завещание”.

„Издигането към Бог” се осъществява чрез „снижението в служението”: с тези думи Папата синтезира пътя посочен от Исус. „Онзи който се е снижил до условията на роб, бива възвеличан и издигнат от Бога Отец над всички неща”, каза Папата. Пътят на Кръста, на озарението и саможертвата, чрез „послушанието на волята Божия”, е пътя по който поема и Свети Павел. Само това обяснява радостта му в Посланието до Филипяни, което пише от затвора и „усеща приближаващата го смърт”, мъченичеството, допълни Светия Отец. Оттук и заключението му, че „Исус достига максималната степен на унижение, тъй като разпятието е било предназначено за робите, а не за свободните хора”:

„Човешката логика, обаче, много често търси самореализацията чрез средството на властта, господството и могъщи средства. Човекът продължава да изгражда със собствени сили Вавилонската кула, за да достигне височината на Бог и за да бъде като Бог”.

Папата припомни жеста на Исус на Последната вечеря, когато умива нозете на Апостолите, казвайки им да правят същото едни на други, възкликвайки: “Бог не желае величието, Бог иска себедаряването в любовта и служението”:

Възкачването към Бог се осъществява именно в снижението на смиреното служение, в снижението в любовта, която е негова същност и пречистваща сила, чрез която човека може да види и разбере Бог”.

Само ако излезем от нас самите, можем да срещнем Бога, добави Папата, давайки точно указание:

“В молитвата и съкровената връзка с Бог, ние разтваряме нашата мисъл, сърце и отдаваме волята си на Светия Дух, за да навлезем в същинската динамика на живота”.

“Молитвата е съставена от мълчание и слово, песни и жестове, които обхващат целия човек”, отбеляза Папата. И към всяка мисъл прибавя конкретен жест:

“Коленопреклонението пред Пресвятото тайнство или колениченето в молитва са израз на собственото отношение и степен на обожание към Бог, дори и чрез тялото”.

Оттук и заключението на Бенедикт ХVІ, че извършването на един подобен жест не трябва да бъде по навик, а с дълбоко съзнание”:

“Когато коленичим пред Господ, ние изповядваме нашата вяра в Него, признавайки, че Той е единствения Господар на нашия живот”.

Накрая Папата призова да застанем в молитвено обожание пред Светата Евхаристия, за да “навлезем с нашия живот в измерението на любовта на Бог, който се снижи, за да ни издигне до Него”.

dg/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.