2012-06-26 16:46:15

Vestminsterio abatijos choras giedos per Petrines Vatikane


Pirmą kartą savo 500 m. istorijoje Siksto koplyčios choras giedos kartu su kitu choru. Į Romą atvyksta garsusis Anglijos Vestminsterio abatijos choras. Birželio 29 d. jis dalyvaus šv. Petro ir Pauliaus iškilmės šv. Mišiose Vatikano bazilikoje.

Chorai kartu giedos tradicinius Romos liturgijos bei anglikonų choralinius kūrinius. Mišių metu skambės italų kompozitoriaus Palestinos ir anglų kompozitorių Byrd, Tallis ir Purcell liturginė muzika.

Vestminsterio abatijos chorą į Romą pakvietė popiežius Benediktas XVI savo vizito Anglijoje metu. 2010 m. rugsėjį jis Vestminsterio abatijoje dalyvavo ekumeninėse vakarinėse pamaldose. Chorų bendradarbiavimas atspindi krikščionišką giesmininkų pašaukimą ir skatina dviejų liturginių bei kultūrinių tradicijų mainus, kurie praturtina abi puses. Vestminsterio abatija formaliai yra žinoma kaip šv. Petro kolegijos bažnyčia, taigi abu chorai švęs savo globėjo šventę kartu.

Garsiojo Anglijos religinės muzikos choro užuomazgas galima aptikti XIV a. Jau tada berniukai giedojo kartu su vienuoliais abatijos Dievo Motinos koplyčioje. Po vienuolynų panaikinimo XVI a. karalius Henrikas VIII išsaugojo choralinę tradiciją. Šiuo metu chore gieda 12 profesionalių suaugusių vyrų, vadinamų pasauliečiais vikarais, ir apie 20 berniukų nuo 7 iki 14 m. amžiaus. Choras gieda ne tik oficialiuose abatijos renginiuose, bet dažnai keliauja ir po pasaulį koncertuodamas. Jo vadovas ir vargonininkas yra James O’Donnell.

Siksto koplyčios choras yra asmeninis popiežiaus choras. Jis suklestėjo XVI a. popiežiaus Siksto V valdymo laikais ir nuo tada gieda pagal popiežiaus pageidavimą. Šiuo metu chorui priklauso 20 vyrų ir apie 35 berniukus nuo 8 iki 13 m., o jam vadovauja mons. Massimo Palombella. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.