2012-06-26 16:16:16

Skyrimai Romos Kurijoje


Antradienį popiežius Benediktas XVI paskyrė keletą naujų vyskupų į atsakingus postus centrinėse Katalikų Bažnyčios institucijose.

Naujuoju Šventosios Romos Bažnyčios archyvistu ir bibliotekininku paskirtas arkivyskupas Jean-Louis Bruguès, lig šiol ėjęs Katalikiškojo ugdymo kongregacijos sekretoriaus pareigas.

Šventasis Tėvas priėmė kardinolo Ennio Antonelli atsistatydinimą iš Popiežiškosios šeimos tarybos pirmininko pareigų ir naujuoju pirmininku paskyrė Italijos Terni – Narni – Amelia vyskupą Vincenzo Paglia, kuris anksčiau daug metų buvo Romos Šv. Egidijaus bendruomenės dvasios tėvas.

Lig šiol Kulto ir sakramentų kongregacijos sekretoriaus pareigas ėjęs amerikietis arkivyskupas Joseph Augustin Di Noia paskirtas Popiežiškosios komisijos „Ecclesia Dei“ pirmininko pavaduotoju. Naujuoju Kulto ir Sakramentų kongregacijos sekretoriumi paskirtas Anglijos Leeds vyskupas Arthur Roche.

Paskelbus pranešimą apie arkivyskupo Di Noia paskyrimą dialogą su tradicionalistais, taip pat ir su lefebristais, kuruojančios Popiežiškosios komisijos „Ecclesia Dei“ pirmininko pavaduotoju, Tikėjimo mokymo kongregacija, kurios sudėtyje ši komisija veikia, paskelbė pareiškimą, kuriuo informuojama, jog aukšto rango ganytojo paskyrimu Komisijos pirmininko pavaduotoju norima pabrėžti kaip labai Šventajam Tėvui rūpi vienybę su Šventuoju Sostu palaikantys tradicionalistai ir kaip labai jis trokšta, kad su Šventuoju Sostu susitaikytų ir tos tradicionalistų bendruomenės, kurios vienybės su Petro sostu nepalaiko. Be to, arkivyskupą Di Noia labai gerbia žydų bendruomenės ir tai padės išspręsti tam tikrus nesutarimus, kurių atsirado po to, kai buvo pradėta artimiau bendrauti su tradicionalistų bendruomenėmis. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.