2012-06-25 15:02:46

Sydkoreas biskopar: Vi är arbetare som tar hand om Guds trädgård


(23.06.2012) Mattia Ri Iong-hoon, ordförande för episkopala kommissionen för rättvisa och fred, och biskop i Suwon, i Sydkorea, skriver i det årliga budskapet inför miljödagen att hela det katolska samfundet "måste ta ansvar för att vårda miljön, en gåva från Gud genom att sträva efter att bygga ett nytt ”grönt” samhälle, för att göra Herren stolt över oss.”


Miljöfrågan är viktig för den sydkoreanska kyrkan, landet har enorma ekologiska resurser och en stor del av befolkningen bor i nära kontakt med naturen. Framförallt i söder där fiskeindustrin är den viktigaste inkomstkällan. Biskop Ri skriver vidare i budskapet att "vi är Guds arbetstagare som odlar och tar hand om hans trädgård. Miljöförstöring är ett stort problem över hela världen och har resulterat i att människan inte längre samarbetar med Gud. Det är dags att kyrkan tar initiativet för att bygga en ”grön civilisation".
All the contents on this site are copyrighted ©.