2012-06-25 12:12:49

Западноевропейските епископи публикуваха сборник „Наука и етика”


Какво трябва да бъде отношението към пациент във вегетативно състояние? Какви са перспективите за подобряването на човека чрез технологиите? Как може да се преборим с трафика на органи и туризма за трансплантация на органи? Какво означава сексуално и репродуктивно здраве? Това са някои от въпросите пред които много често са изправени европейските законодатели на които дава отговор сборника „Размисъл за науката и етиката”. Автори са 15 експерти по богословие, етика, философия ,право и медицина, обединени в Група по биоетика към Комисията на епископатите на Европейската общност (Сомесе). Сборникът предлага анализ по главните етически въпроси, както и полезни препоръки. Основното внимание е насочено към темата за сексуално и репродуктивно здраве, въпрос който Сомесе определя като „много двойнствен, тъй като включва правото на аборт, което противоречи на тълкуванието на международното право и европейското законодателство”. Освен това, се чете в комюнике на Комисията, „постоянната употреба на термина сексуално и репродуктивно здраве в декларации, резолюции и препоръки, има за цел да го включи в общия език и посредством юридически практики да го превърне в „право”, въпреки изразените резерви от страна на многобройни държави, които са автори на международното право, както и факта, че няма конвенция и международен трактат който да го нарича такова”. Сборникът е публикуван на френски и английски език, а също така може да бъде намерен на уеб страницата на Сомесе: www.comece.org

dg/ rv








All the contents on this site are copyrighted ©.