2012-06-21 18:18:45

Vilniuje inauguruoti Palaimintojo Mykolo Sopocko palaikomosios slaugos namai


Praėjusios savaitės šeštadienį, birželio 16 d., Vilniuje buvo inauguruoti palaikomosios arba paliatyvios slaugos namais. Šios rūšies slaugos institucijos, skirtos nepagydomomis ligomis sergantiems ligoniams, paprastai vadinamos hospisais (angl. hospice), nes šios rūšies slaugos tradicija prieš keturis su puse dešimtmečio gimė Anglijoje ir vėliau ėmė plisti ir kitose šalyse.

Pirmasis hospisas Lietuvoje įkurtas Vilniaus arkivyskupo kardinolo Audrio Juozo Bačkio ir Gailestingojo Jėzaus kongregacijos seserų pastangomis. Sunkiai sergančių žmonių globos ir būsimų slaugos namų organizavimo ėmėsi kardinolo Bačkio į Vilnių pakviesta sesuo Michaela Rak, prieš tai keliolika metų vadovavusi panašiai institucijai Lenkijoje. Būsimam hospisui buvo skirtas apleistas pastatas Gailestingojo Jėzaus seserų namų kaimynystėje, Rasų gatvėje. Jo remontas ir slaugos namų įrengimas truko trejus metus. Darbai finansuoti aukotojų lėšomis, gautomis iš Airijos, Jungtinių Valstijos, Lenkijos, Lietuvos, kitų šalių. Hospisas dedikuotas palaimintajam kunigui Mykolui Sopocko, nes šioje vietoje prieš karą jis gyveno, čia jo pasamdytas dalininkas Eugenijus Kazimirowskis pagal sesers šv. Faustinos vizijas tapė dabar Vilniaus Gailestingumo šventovėje kabantį Jėzaus paveikslą.

Praėjusį šeštadienį vykusioje palaikomosios slaugos namų pašventinimo iškilmėje, kartu su vietos ganytoju kardinolu Audriu Juozu Bačkiu dalyvavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, dvi dešimtys kunigų, Gailestingojo Jėzaus kongregacijos seserys, kiti Vilniaus Bažnyčios nariai, slaugos namų įrengimui aukojusių fondų atstovai. Vilniaus hospisas stacionariai slaugys 12 pacientų; kitiems pagalba teikiama namuose. Slaugos namuose dirbs specifinį parengimą turintys profesionalai ir savanoriai. Kardinolas Audrys Juozas Bačkis tikisi, kad Vilniaus slaugos namai galės taip pat tapti centru, rengiančiu būsimus profesionalus ir kitiems panašiems slaugos namams Lietuvoje, kurių tikimasi įsteigti ateityje.

Paliatyviosios slaugos tematikai buvo skirtas popiežiaus Benedikto XVI laiškas, paskelbtas 2007 m. Pasaulinės ligonių dienos proga. „Privalu pabrėžti būtinybę turėti daugiau paliatyviosios slaugos centrų, kurie rūpintųsi visapusiška ligonių priežiūra, teikdami jiems reikiamą žmogiškąją pagalbą bei dvasinę globą. Norėčiau padrąsinti tuos, - rašė Popiežius, - kurie kasdieniu darbu stengiasi, kad nepagydomi ligoniai bei jų šeimos susilauktų tinkamos ir meilės kupinos priežiūros. Tegu Palaimintoji Mergelė, mūsų Motina, paguodžia sergančiuosius ir palaiko visus, kurie, kaip Gerieji samariečiai, paskyrė savo gyvenimą kenčiančiųjų dvasinių bei fizinių žaizdų gydymui“. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.