2012-06-21 15:14:13

Ghana: överklagande av kyrkan mot korruption av politiska partier


(21.06.2012) Kumasis ärkebiskop Msgr. Peter Kwasi Sarpong, vill se ett nytt politiskt system i Ghana. Han föreslår att landet överger det nuvarande systemet, som bygger på politiska partier som är dysfunktionella och destruktiva, men att man behåller de positiva elementen som finns för att fortsatt främja demokrati i landet.


Biskopen höll ett föredrag med titeln "Sanning, integritet och demokratisk utveckling. Hur går det för Ghana?" under ett möte organiserat av "Center for Freedom" vars syfte var att öka medvetenheten för de kommande valen. Den 7-28 december kommer medborgarna i landet kallas till valurnorna för att välja en ny president och ett nytt parlament. "I stället för politiska partier tycker jag att det är angeläget att utveckla ett politiskt system som kombinerar den bästa sidan av den traditionella styrningen i Ghana med den bästa sidan av demokrati", säger Msgr. Sarpong.


Ärkebiskopen berättar om hur politiken i Ghana under lång tid "har präglats av svek, omöjliga löften, åtaganden som inte varit genomförbara, politiker har lovat allt mellan himmel och jord för att få röster och många av dem verkar ha saknat integritet, vilket tar död på verklig demokrati." Msgr. Sarpong tar helt avstånd från den typ av demokrati som kännetecknas endast av stöd av en majoritet och det totala förkastandet av motståndet.
"Allt detta kommer att fortsätta att ge upphov till fenomen som valfusk, försvunna valurnor osv", säger han.


Under tiden, bara för att undvika liknande situationer har valkommission i Ghana beslutat att avskaffa det gamla pappersregistret över dem som har rätt att rösta och att införa ett nytt system som bygger på biometriska uppgifter från medborgarna. Utöver nationalitet och bosättning tas också fingeravtryck i elektronisk form, på så vis blir det ett röstkort med en bild av personen i fråga och en streckkod med ett röstnummer.
All the contents on this site are copyrighted ©.